Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2020

Een leven lang leren in Zwolle

Vanavond besluit de gemeenteraad over de seniorenagenda. D66 vindt het belangrijk dat de oudere inwoners zelf de regie over hun leven hebben en zich nog prima kunnen inzetten voor de maatschappij als zij dat willen.

D66 vindt het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat hij ertoe doet. “Ouderen beschikken ook over een hoop kennis en kunde. We willen graag dat ouderen dit zo lang mogelijk inzetten om gezond en vitaal te blijven” aldus Marco. D66 wil deze schat aan kennis niet verloren laten gaan, maar vooral op peil houden. D66 dient daarom een motie in om ‘eenĀ  leven lang leren’ op te nemen als speerpunt in het beleid.

Om seniorenagenda compleet te makenĀ  dient D66 nog 2 moties in. Zo ziet D66 kansen voor het gebruik van digitale technologie in de zorg, en wil zij van Zwolle een dementievriendelijke gemeente maken. Alle moties zijn hier te lezen.