Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 mei 2020

D66, ChristenUnie en Groenlinks hebben vragen over lozing drainagewater van rangeerterrein in de IJssel

Het lijkt er op dat ProRail opnieuw de fout in is gegaan bij het rangeerterrein in Zwolle. Uit onderzoek van Zwollenaar Wim Eikelboom blijkt dat de spoorwegbeheerder zonder de juiste vergunningen water loost op de IJssel. De fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66 vragen het college om opheldering.

Vorig jaar al in opspraak

Vorig jaar kwam de spoorwegbeheerder – ook na onderzoek van de Zwolse journalist en natuurliefhebber Wim Eikelboom – in opspraak vanwege een ontbrekende natuurvergunning voor de aanleg van een tijdelijke pijplijn om bemalingswater via de uiterwaarden, een Natura 2000 gebied, te lozen. Ditmaal gaat het om de lozing van water in de IJssel. Ook nu weer is er geen noodzakelijke vergunning.

Verstevigen van toezicht

Dat ProRail nu opnieuw de fout in lijkt te gaan, is extra pijnlijk omdat D66 vorig jaar samen met GroenLinks ook al vragen had gesteld. Uit de antwoorden bleek dat de situatie had geleid tot een nieuwe werkwijze bij het team vergunningen. De gemeente Zwolle is een van de partijen die dient toe te zien op de naleving van de bescherming van de natuur, stellen de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en D66. Zij stellen daarom schriftelijke vragen aan het college. De drie partijen willen onder meer weten in hoeverre de voorgeschiedenis wordt meegenomen in het al dan niet verstevigen van het toezicht en of de gemeente hier een proactieve rol in speelt richting verantwoordelijke overheden?

Hier vind je de vragen.