Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2020

D66 en PvdA willen meer vertrouwen en hulp bij bijstand

Naar aanleiding van de resultaten van verschillende experimenten met de bijstand die onlangs bekend weren, stellen PvdA en D66 vragen aan het college. Beide partijen zien graag dat ook Zwolle meer uitgaat van vertrouwen en een persoonlijke aanpak hanteert als het gaat om het aan het werk helpen van mensen die in de bijstand zitten. In 2016 lukte het niet om in Zwolle een experiment op te zetten.

Ruime meerderheid in gemeenteraad

In 2016 wilde een ruime meerderheid van de Zwolse raad dat de gemeente Zwolle mee zou doen aan een experiment waarin de regels van de participatiewet versoepeld zouden worden. Zo mochten deelnemers zelf gaan beslissen of ze hulp wilden bij het zoeken naar een baan en mochten ze naast de bijstand een beetje geld bijverdienen. De raad wilde op deze manier kijken of mensen in de bijstand zich beter zouden voelen en daardoor ook makkelijker de stap naar betaald werk zouden kunnen zetten. In 2018 gaf het college aan dat Zwolle dit experiment niet uit kon voeren omdat er te weinig deelnemers waren. Wel zegde het college toe toe dat experimenten in andere gemeenten belangstellend te volgen.

Geef mensen warme ruimte

Nu de uitslagen van deze experimenten er zijn willen de Zwolse gemeenteraadsfracties van de PvdA en D66 weten wat het college er mee gaat doen. “Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat eigen regie, positieve aandacht en ruimere bijverdienmogelijkheden ervoor zorgen dat zowel uitkeringsgerechtigden als ambtenaren van de gemeente zich prettiger voelen” aldus PvdA burgerraadslid Roberto Kist. Hoewel de resultaten niet altijd even duidelijk zijn, is ook in Wageningen het experiment succesvol verlopen: “Een beetje meer mensen aan het werk en een overheid die warme ruimte geeft aan mensen, vinden wij iets om echt goed naar te kijken of dat in Zwolle ook kan,” aldus Sonja Paauw en Marco van Driel van D66.

Daarnaast willen de fracties dat het college de uitkomsten van deze onderzoeken mee gaat nemen in de plannen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het college heeft 6 weken om op de vragen te reageren.

De vragen die gesteld zijn lees je hier.