Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

D66 ziet kansen voor uitbreiding ambities in Spoorzone

Voor D66 staan kwaliteit en duurzaamheid voorop waar het de Spoorzone betreft. Het ontwikkelperspectief dat nu voorligt is een mooie stap in de inrichting van de publieke ruimte in Zwolle, waar deze elementen in terug komen. Door het verplaatsen van bussen naar de Zuidzijde van het station en door het stallen van fietsen ondergronds te maken, is er voor mensen ruimte om te verblijven en te ontmoeten. En er kan groen worden toegevoegd in wat lange tijd een stenige functionele omgeving was. D66 is tevreden met dit perspectief.

D66 ziet kansen om deze ambitie verder vorm te geven met de passerelle. Met de gedachte dat de Spoorzone een gebied wordt waar duurzaamheid en innovatie een plek hebben, wil D66 dat ook daar gelegenheid voor geboden kan worden op de passerelle door bijvoorbeeld een Solarflower (zonnepanelen in de vorm van bloemen) of aan een pedaallift voor fietsers (kan gewoon op de hellingbaan). Ook ziet D66 kansen voor het stationsgebouw en  ziet graag dat het stationsgebouw een mooie bestemming krijgt. De partij vraagt of er ruimte is voor ondernemers die zich ook aan de voorzijde willen manifesteren, en hoe de plannen voor stationsgebouw zich verhouden tot het stationsplein.

Maar voordat we deze plannen in werkelijkheid gaan zien, ziet D66 nog enkele aandachtspunten. De definitieve begroting komt in de loop van dit jaar, waarbij voor twee grote onderdelen het besluit moet worden genomen; passerelle en de inrichting Oosterlaan / Westerlaan. D66 vraagt zich af hoe de coronacrisis het financieel perspectief van de gemeente beïnvloed.D66 is blij met de uitgangspunten, kwaliteit en ambitie van dit ontwikkelperspectief en  benieuwd naar de antwoorden op het financiële dekking van dit project.