Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Natuurbeleid in Zwolle moet snel beter

Al jarenlang vragen verschillende gemeenteraadsfracties om meer inzet van het college als het gaat om natuur. De huidige groene agenda is alweer 5 jaar oud en kent geen concrete doelen. Ondanks dat er soms best goede acties plaatsvinden, moet het huidige natuurbeleid in Zwolle wat de PvdA en D66 fracties betreft flink verbeterd worden.

Vragen over Zwolse natuurbeleid

“Tijdens de miniconferentie die wethouder Dogger in februari organiseerde bleek dat er nog ontzettend veel fundamentele en practische verbeteringen doorgevoerd kunnen worden,” aldus onze fractievoorzitter Sonja Paauw. Samen met Herman Sieben van de PvdA stelde Sonja daarom schriftelijke vragen over het Zwolse natuurbeleid.

Natuur in Zwolle holt hard achteruit

Dat de natuur hard achteruit holt is inmiddels bekend bij de meeste mensen. Insecten nemen in razend tempo af, de biodiversiteit wordt steeds minder divers en plagen zoals de eikenprocessierups zorgen voor overlast. De vraag is hoe we in Zwolle de het behoud en beheer van de biodiversiteit in Zwolle kunnen verbeteren. Natuur-inclusief bouwen, geen gif meer gebruiken, goede natuur- en milieueducatie en voorlichting, maar ook aanpassing van het maaibeleid en bewust inheemse struiken en bomen planten zodat vogels en andere dieren er hun plek kunnen vinden, waren onder meer aanbevelingen tijdens de conferentie.

Adequaat natuurbeleid en vergroening van Zwolle combineren met stedelijk klimaatbeleid

Een adequaat natuurbeleid en vergroening van de stad kan goed gecombineerd worden met een stedelijk klimaatbeleid. Een groene stad is minder warm dan een stad zonder natuur. Door de veranderende landbouwmethoden is de biodiversiteit op het platteland zeer hard achteruitgegaan. Stedelijk gebieden hebben momenteel een functie ten behoeve van het behoud van de biodiversiteit.  Daarnaast moet het natuurbeleid ook goed te volgen zijn, zodat er bijgestuurd kan worden als het de verkeerde kant uit gaat. “Het beleid dat Zwolle nu heeft, is niet concreet en dus moeilijk bij te sturen en te controleren,” aldus Herman Sieben.

Versterking van de biodiversiteit

PvdA en D66 vinden het belangrijk dat er op korte termijn concreet beleid ontwikkeld wordt op het gebied van de versterking van de biodiversiteit. Ook vinden beide partijen het belangrijk dat de kennis en verbeterpunten die tijdens de miniconferentie naar voren kwamen, met vaart opgepakt worden.

De vragen die Sonja samen met de PvdA stelde vind je hier.