Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

D66 is blij met groene entree voor de Tippe

Afgelopen maandag debatteerde de gemeenteraad over het ontwikkelplan voor de Tippe, een ambitieus plan dat inzet op een duurzame leefomgeving. Bij de eerdere vaststelling van het koersdocument De Tippe heeft D66 zich uitgesproken voor een duidelijke herkenbare en groene entree van de Tippe, een entree met een iconische landmark en een gebouw dat aansluit bij de verschillende gestelde ambities. Destijds is het voorbeeld van de Bosco Verticale aangedragen, en is blij dat in het ontwikkelplan terug te vinden. D66 is positief over het plan voor de Tippe, maar ziet ook uitdagingen.

De debatronde zou eigenlijk plaatsvinden op maandag 16 maart maar kan door de uitbraak van coronavirus toen niet doorgaan. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen hiervan zijn op lange termijn.  “Op dit moment weten we één ding zeker en dat is dat we onzekere tijden tegemoet gaan en dat de komende maanden de daadwerkelijke impact van de Corona crisis zichtbaarder zal worden. Zonder twijfel zal deze ook impact hebben voor de gemeente Zwolle en waarschijnlijk dus ook voor de aanstaande ontwikkeling van de Tippe” stelt Alex van Dijk. Los van de nieuwe uitdagingen waarvoor we de komende periode komen te staan, ziet D66 ook serieuze ambities en opgaven op verschillende vlakken in de plannen, zoals  energieneutraal wonen, circulariteit, duurzame bereikbaarheid, en natuurinclusief  bouwen. D66 vraagt de wethouder of deze ambities ook in het huidige corona tijdperk overeind blijven staan.

Het plan geeft ruimte voor flexibele ontwikkeling waardoor er ingespeeld kan worden op veranderingen in de samenleving, techniek en de woningmarkt.  D66 wil weten in hoeverre we straks kunnen vasthouden aan de vastgestelde uitgangspunten en de gestelde ambities. D66 vindt het belangrijk dat het plan voor deze toekomstproof wijk goed uitgevoerd wordt. Het is daarom  belangrijk om vooraf goed na te denken over de kwaliteit. Alleen zo kan de uitvoeringskwaliteit goed geborgd worden.D66 kijkt uit naar de verdere ontwikkeling en uitwerking van de Tippe.