Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juni 2020

Op weg naar een veiliger en schonere jaarwisseling

Dinsdag 2 juni debatteerde de gemeenteraad over vuurwerk. Vorig jaar heeft de gemeenteraad raad koers gezet op de weg van de geleidelijkheid en de eerste kleine stappen zijn in de vorm van pilots met vuurwerkvrije zones gedaan. D66 Zwolle wil deze koers voortzetten. Dat betekent dat er wat ons betreft mogelijkheden blijven om vuurwerk af te steken en we tegelijkertijd concrete willen stappen zetten richting een veiliger en minder milieuvervuilende jaarwisseling, die ook voor dieren prettiger is.

Kies voor Zwols beleid

Het college stelt voor de ingezette koers niet te vervolgen, onder andere vanwege gewijzigd landelijk vuurwerkbeleid. Zij wil bij landelijk beleid aansluiten. D66 Zwolle ziet dit anders en wil Zwolse beleid aan de hand van onze éigen wensen en visie. Een aantal onderdelen zouden daarin terug moeten komen zoals onderwijs over vuurwerk op scholen. Ook zien we potentie in een nieuwe verbeterde editie met vrijwillige vuurwerkvrije zones. De fractie ziet graag dat de gemeente dit faciliteert en vraagt het college om drempels weg te nemen bij het aanvraagproces, zodat meer inwoners met hun plan tot uitvoering weten over te gaan.

De verplichte vuurwerkvrije zones zijn een succes en wat D66 betreft breiden we die dus uit.  Zo willen we de gaande cultuurverandering blijven voeden. Alle natuurgebieden, parken, kinderboerderijen en hondenuitlaatgebieden willen wij tot vuurwerkvrije zone verklaard zien.

Geef ruimte aan ideeën uit de stad voor een nieuwe traditie

Tot slot roept de fractie op om te kijken naar een feestelijke en gemeenschappelijke jaarwisselingstraditie waarbij we elkaar en het milieu geen schade toe doen. In onze creatieve en ondernemende stad borrelen er ongetwijfeld bij ideeën hiervoor. Sander van Dijk heeft een motie aangekondigd waarin er gevraagd wordt om inwoners te vragen naar een idee over een nieuwe, niet vervuilende, veilige, voor alle Zwollenaren toegankelijke jaarwisselings-traditie. We vinden het van belang dat inwoners worden betrokken bij de keuze voor de nieuwe traditie.