Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juni 2020

Schoolgebouwen midden in de samenleving

Omdat schoolgebouwen een belangrijke rol in de samenleving gaan spelen, namelijk niet alleen als school maar ook bijvoorbeeld als plek voor wijkontmoetingen of sport, pleit de fractie van D66 Zwolle er voor om bij woningbouwplannen ook te kijken of er een school gebouwd zou moeten worden. Daarnaast vindt de fractie het een teleurstelling dat de lijn om de kloof tussen zorg en onderwijs te dichten niet wordt doorvertaald naar het IHP. Dat liet Sonja Paauw namens de fractie maandag 8 juni weten tijdens een debat over de lange termijn plannen voor schoolgebouwen (ook wel het Integraal huisvestingsplan / IHP).

Elk kind onderwijs betekent ook iets voor de gebouwen

D66 staat voor onderwijs. Onderwijs is de basis voor gelijke kansen voor ieder kind. Ons uitgangspunt is dan ook dat elk kind onderwijs zou moeten krijgen. Ook de kinderen die nu in het zorgsysteem zitten en die zich buiten het onderwijssysteem bevinden. In verschillende bijeenkomsten is dit uitgangspunt uitgesproken, ook door de wethouder. We lopen echter tegen nogal wat hobbels aan, zoals de schotten tussen geldstromen en al die verschillende besturen die ondanks hun goede werk voor hun eigen scholen deze ontwikkeling niet altijd verder helpen.

In 2018 is er een motie van ons aangenomen die er op gericht was de schotten tussen zorg en onderwijs weg te nemen zodat daadwerkelijk steeds meer kinderen onderwijs kunnen krijgen. Waarom is daar in het IHP niks mee gedaan? Wij vinden het teleurstellend te moeten constateren dat dit uitgangspunt op geen enkele manier vertaald is in het huisvestingsplan en vragen het college dit alsnog te doen.

Schoolgebouwen midden in de samenleving, dus ook in Stadshagen

Vanuit de gedachte dat schoolgebouwen een rol spelen in buurt of wijk vindt D66 dat bij ontwikkelingen rond woningbouw de bestaande capaciteit én nabijheid van scholen onderdeel moet zijn van de plannen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Veemarkt nu daar straks honderden woningen in de buurt worden bijgebouwd en de druk op de Parkschool erg hoog is. D66 doet daarom de oproep aan het college: neem in ontwikkeling van woningbouwplannen schoolgebouwen mee. In dat zelfde kader lijkt het de fractie overigens ook niet meer dan logisch om ook een VO school in Stadshagen te realiseren.

Thema

In Zwolle zijn volop kansen voor iedereen

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei.

Lees meer