Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 juni 2020

D66 Zwolle: duurzame doelen in jaarstukken zorgen voor broodnodige bewustwording

Gebruik de Sustainable Development Goals bij het opstellen van de jaarstukken van de gemeente Zwolle. Met die oproep kwam D66-raadslid Mark Oldengarm vrijdagochtend tijdens het debat over de Jaarstukken 2019. Ook de accountant van de gemeente onderstreepte het belang van de doelen. Volgens Oldengarm bieden ze Zwolle houvast in het integraal denken en draagt het bij aan het duurzaam denken op het gemeentehuis.

Gemeenteraad Zwolle vergadert hele dag

Vrijdag 26 juni 2020 vergadert de gemeenteraad de hele dag over onder meer de Jaarstukken 2019, de zogeheten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) en de Algemene Beschouwingen waarin de fracties onder meer terugkijken op de afgelopen periode en benoemen wat goed gaat en wat beter kan.

3 ton van cultuur naar algemene begroting is tegenvaller

Tijdens het debat over de jaarstukken liet onze woordvoerder Fianciën Mark Oldengarm weten dat hij blij is met het feit dat de gemeente een positief resultaat heeft behaald het afgelopen jaar. Daarbij had hij nog wel een kritische kanttekening. “Er is met de ‘stofkam’ door de begroting gegaan, dat levert dan her en der wat op. Zo ook de constatering dat er 3 ton structureel geld voor vastgoed met een culturele bestemming naar de algemene begroting kon worden overgeheveld. Een motie van ons om dit te behouden haalde het niet. Dat het nu als meevaller wordt genoemd zien wij als een tegenvaller!”

Overzicht van investeringsambities gemeente

Verder vroeg Mark naar een overzicht van de investeringsambities van de gemeente zodat er op basis van het beschikbare geld transparante en goed afgewogen keuzes gemaakt kunnen worden. Mark:  “De structurele investeringsvraag ligt drie tot vier keer hoger ligt dan de beschikbare ruimte. En voor de incidentele investeringsvraag geld dat die twee keer hoger ligt. Er zijn natuurlijk grenzen aan wat er kan, zelfs in Zwolle. Wat D66 Zwolle interessant vindt, is om een concreet overzicht te hebben van die investeringsbehoeften, uiteraard inclusief de bijbehorende (geschatte) financiën. Dan kunnen we goed debatteren over wat we wel en niet voorrang geven. Met een begroting die dit najaar al wat ingewikkelder kan zijn dan andere jaren, ontvangen wij zo’n overzicht graag al ruim voor die tijd.”

Betrek Global Goals bij opstellen jaarstukken

Verder riep hij het college op om de Global Goals (ook wel bekend onder de Sustainable Development Goals, SDG’s) te betrekken bij het opstellen van de jaarstukken. “De accountant adviseert om deze expliciet te gebruiken, mede als onderlegger om te rapporteren. D66 onderschrijft dat van harte, omdat het integraal denken bevordert, bijdraagt aan duurzaam bewustzijn en – aldus de accountant – ook bijdraagt aan meer gerichte actie. Nu is Zwolle al in 2017 gestart met de aanpak van de Global Goals, maar wij lezen er niets over terug.” Mark wilde van de wethouder weten wat precies de status is van de Global Goals in de gemeente Zwolle en overweegt een motie over dit onderwerp in te dienen.

Lees ook:
Begroting Zwolle 2020: Grote veranderingen & nieuw perspectief
Begroting 2020 betoog