Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 augustus 2020

Omgang met inwoners rond kwestie Attentiemastenbeleid moet beter

Naar aanleiding van het bericht van inwoners uit de AA-landen dat de gemeente geen actie neemt om de verlichting van de attentiemast die tegen de regels in aanstaat, heeft Sonja Paauw namens onze fractie in juli 2020 vragen gesteld. De antwoorden zijn inmiddels binnen en leiden tot het volgende artikel.

Omgang met inwoners rond kwestie Attentiemastenbeleid moet beter

In 2018 is het Attentiemastenbeleid van de Gemeente Zwolle geëvalueerd nadat het beleid in 2014 was vastgesteld. Attentiemasten met commerciële doeleinden worden door de gemeenteraad kritisch gevolgd. Partijen als D66, Swollwacht, CDA, SP en GroenLinks hebben eerder tegen masten gepleit. Deze partijen, die inmiddels samen 27 zetels hebben, zien de toegevoegde economische waarde van attentiemasten niet. Of zoals D66 het destijds verwoordde bij monde van Claudia van Bruggen: “Sterker nog het schaadt de aantrekkelijkheid van onze stad en daarmee onze economie.” William Dogger liet tijdens de besluitvorming over de evaluatie van het attentiemastenbeleid in zijn rol als fractievoorzitter van Swollwacht horen “Dat het een kulverhaal van het college is dat het succes van ondernemerschap af zou hangen van een attentiemasten. Als dat zo is kunnen ze beter de stekker eruit halen.”

Inmiddels bestaat het politiek gevoelige attentiemastenbeleid een aantal jaar. Op basis van dit beleid mag o.a. de verlichting ’s nachts niet aan. Niet alleen de gemeenteraad, ook inwoners die bij de mast aan de A28 wonen in de AA-landen hebben hier sterk voor gepleit. Wethouder De Heer (VVD) heeft hen destijds de belofte gedaan dat de betreffende mast bij het Foodcourt ‘s nachts uit zou zijn. Dit is tevens opgenomen in de vergunning van de eigenaar van de mast.

Verbazingwekkend hoe gemeente omgaat inwoners

Wat schetst onze verbazing? In juni krijgen wij van inwoners te horen dat de mast fel verlicht is, ook ’s nachts. De eigenaar van de mast houdt zich dus niet aan de regels. De gemeente zal de ondernemer hier wel op wijzen en handhaven denk je dan. Nou.. nee dus. Wat doet de gemeente wel? Zij zegt tegen de inwoners die vragen om handhaving dat zij dan een handhavingsverzoek moeten indienen! Je zou toch zeggen dat als je weet dat er regels overtreden worden, die na hevige politieke discussie tot stand zijn gekomen, dat je dan als gemeente gewoon gaat handhaven. Daarbij, ook als het niet politiek gevoelig zou zijn, moet je handhaven. Een verkeerd geparkeerde auto krijgt zijn bekeuring direct, daar is ook geen handhavingsverzoek voor nodig.

Democratische wil wordt niet in de praktijk gebracht

In de gemeenteraad wordt veelvuldig aangegeven dat de raad een flexibele, meedenkende, maatwerk leverende en ook goed handhavende overheid wil. Waarom wordt dit niet in de praktijk gebracht? Zo moeilijk is het toch niet om (in dit geval) een ondernemer hierop aan te spreken? Waarom maakt de gemeente het burgers lastig door om handhavingsverzoeken te vragen. Opmerkelijk is ook nog het feit dat de gemeente, nadat de betreffende inwoners een dergelijk verzoek hadden opgesteld, aangaf dat ze geen belanghebbende zouden zijn en dat het verzoek dus niet ontvankelijk is. Begrijpt u het nog? Zeg dat dan meteen, dan hadden de inwoners zich de moeite kunnen besparen!

D66 wil verbetering zien

Naar aanleiding van dit hele verhaal heb ik namens de D66 fractie voor de zomervakantie vragen gesteld aan het college: 1. Is de gemeente bereid om over te gaan tot strikte handhaving van het betreffende voorschrift? Zo nee, waarom niet? 2. Waarom moeten inwoners een handhavingsverzoek doen bij het overtreden van regels door derden en gaat de gemeente niet zonder deze tussenstap over tot handhaving?

Het antwoord doet me goed. De gemeente gaat nu wel over tot handhaving. Waarom dit gegaan is zoals het gegaan is, blijft onduidelijk. Het college geeft aan dat het ook over de verdeling van handhavingscapaciteit gaat. Maar je maakt mij niet wijs dat het contact met betreffende ondernemer zo slecht is dat de kwestie over de verlichte attentiemast niet even aangekaart had kunnen worden. Op deze manier kost het inwoners heel veel tijd en frustratie. Vorig jaar de Noorderkolkbruiloft, nu de attentiemast, iedere keer blijkt dat handhaving moeilijk is voor de gemeente. Dit, en de manier waarop er vervolgens met inwoners wordt omgegaan moet echt beter.