Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 september 2020

Investeer in toekomst Nooterhof

College schuift toekomstvisie ondanks belofte weer op lange baan

Met grote bewondering hebben de fracties van D66 , SP en PvdA de afgelopen jaren gezien hoe de Milieuraad Zwolle en een grote groep vrijwilligers bezig zijn om Doepark de Nooterhof met minimale middelen open te houden. In de tussentijd werkt het college al meer dan 2,5 jaar aan een nieuwe toekomstvisie m.b.t. de Nooterhof. Nog steeds ligt deze er niet en deze komt er voorlopig ook niet blijkt uit een memo die de gemeenteraad in mei 2020 kreeg. Het geduld bij D66, SP en PvdA is op. De drie partijen willen voor de begrotingsbehandeling een debat in de gemeenteraad over de toekomst van de Nooterhof. Zij dienen daartoe een agenderingsverzoek in tijdens de vergadering van 7 september 2020. Coalitiepartijen GroenLinks, CU, SW en VVD stemden tegen een debat en daarom dienden de drie partijen motie in. Ook deze haalde het niet met als argumentatie dat de wethouder al met een plan bezig zou zijn. Wethouder Dogger gaf tijdens de vergadering aan dat hij aan een sluitende exploitatie werkt. Iets wat volgens ons – zeker de eerste jaren – niet realistisch is, als dat wel zo was dan had er al lang een plan gelegen. De vraag is: wil je investeren in de Nooterhof of niet..

Het college schreef in 2018 al dat er een plan voor de toekomst van de Nooterhof zou komen. In 2019 zou dan gestart worden met de uitvoering. Echter, het plan lag er niet in 2019 en tijdens de behandeling van de begroting 2020, in november 2019, dienden verschillende fracties daarom een motie in die het college aanspoorde om uiterlijk in maart 2020 een plan voor te leggen. Het college beloofde dit, maar het ligt er september 2020 nog steeds niet. De verwachting is dat het college dit pas in juni 2021 voorlegt, zoals zij zelf aangeeft. Gezien de urgentie van het onderwerp te laat vinden SP, PvdA en D66.

Sonja Paauw van D66: “De Nooterhof was ooit de trots van Zwolle, een voorbeeld voor de rest van Nederland als het gaat om natuur en milieu en het op een aansprekende manier bij elkaar brengen van educatie en natuurbeleving. Wij willen dat de Nooterhof weer zo’n plek wordt. Dat is ontzettend nodig in deze tijd waarin we ons echt anders moeten gaan verhouden tot de natuur en moeten leren er goed voor te zorgen in het kader van bijvoorbeeld onze eigen gezondheid.”

Herman Sieben van de PvdA vult aan: “De Nooterhof kan als een fantastische praktische uitgangsbasis voor natuur- en milieueducatie dienen. Hier kunnen jeugd, scholieren, studenten  en volwassenen leren hoe in de praktijk de natuur in elkaar zit en hoe je de biodiversiteit kan versterken in je eigen (school)tuin.”

Brammert Geerling van de SP kan alleen maar onderschrijven dat de Nooterhof belangrijk is: “De Nooterhof is een waardevolle plek voor Zwolle. De vele vrijwilligers en enorme betrokkenheid van Zwollenaren geven de mogelijkheid hier een unieke plek van te maken waar niet de economie, maar de natuur en gemeenschapszin centraal staan. Hoe graag het college dat ook wil, dit gaat niet goed samen met commercieel belang. We moeten af van die doodlopende weg en snel aan de slag met een plan dat de Nooterhof in al haar glorie teruggeeft aan de stad.”

 

De motie over de toekomst van de  Nooterhof vind je hier.