Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

Ontwerp Omgevingsvisie biedt nog niet genoeg bescherming voor kwaliteit van Zwolle

Maandag 14 september debatteerde de gemeenteraad over de Ontwerp Omgevingsvisie. Fractievoorzitter Sonja Paauw betoogde namens de fractie dat zowel het meenemen en betrekken van inwoners als het beschermen van Zwolse kwaliteiten zoals de natuur veel beter moet. “De Omgevingsvisie moet goed in elkaar zitten want het vormt ook het juridisch kader voor ontwikkelingen en initiatieven in Zwolle,” aldus Sonja.

D66 vraagt het college om het volgende op te nemen in de uiteindelijke Omgevingsvisie:

  • Inspirerend participatieproces voor alle inwoners;
  • Zorgvuldige sturing (d.m.v. een sturingsfilosofie) op groei waarbij groei alleen kan plaatsvinden als bepaalde kwaliteiten overeind blijven;
  • Onderzoek naar opwaardering van bedrijventerreinen naar plekken waar je ook kunt wonen zodat uitbreiding in groene gebieden wellicht voorkomen kan worden;
  • Bomen een plek te geven in de Omgevingsvisie en daarmee in elk omgevingsplan;
  • Een second opinion van de groeiscenario’s;
  • Betere bescherming van waardevolle natuur, groene ruimte, cultuurhistorie, gezondheid, schone lucht en leefbaarheid.

Op naar een mooi toekomstperspectief voor het prachtige Zwolle!

Lees hier het volledige betoog >