Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

D66 wil bomen opnemen in omgevingsvisie

Maandagavond 14 september debatteert de gemeenteraad over het Ontwerp Omgevingsvisie. D66 wil een aantal zaken meegeven aan het college. Zo mist de partij aandacht voor bomen.

“Bomen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de stad, de biodiversiteit, hittestress en klimaatadaptie. Ze mogen daarom niet ontbreken in deze visie” aldus Sonja Paauw. D66 vindt dat bomen vast onderdeel zouden moeten zijn van ruimtelijke opgaven en dat grote bomen extra beschermd moeten worden. Sonja Paauw vraagt daarom het college bomen een plek te geven in de omgevingsvisie.

Het college zegde toe serieus te kijken of bomen opgenomen kunnen worden in de omgevingsvisie en dat ze sowieso een plek krijgen in de gebiedsplannen die samen met inwoners opgesteld gaan worden. D66 vindt het logisch dat de gemeente ambities opneemt in de omgevingsvisie aangezien de gebiedsplannen daar een doorvertaling van zijn.

Het hele betoog over het Ontwerp Omgevingsvisie lees je hier.