Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 september 2020

D66 Zwolle ziet kansen in Nationaal Groeifonds

Op 7 september lanceerde het kabinet het Nationaal Groeifonds, een fonds dat moeten bijdragen aan economische groei. Zwolle moet aansluiten bij dit fonds, vindt D66-raadslid Mark Oldengarm.  ,,Er wordt de komende jaren 20 miljard euro beschikbaar gesteld voor infrastructuur, kennis en innovatie. Zwolle moet als groeiende stad deze kans benutten.” 

De kaders die binnen het Nationaal Groeifonds gesteld worden op het gebied van kennis, infrastructuur en innovatie passen volgens D66 goed bij de vraagstukken in Zwolle. ,,Zwolle maakt een stap in stedelijkheid en dat levert bijvoorbeeld vragen op rond mobiliteit. Een schone en toegankelijke infrastructuur past in de uitgangspunten van het fonds, dus ligt het voor de hand om daar naar te kijken. En wij denken dat Zwolle als onderwijsstad op het onderwerp kennis en innovatie ook in staat is om tot een mooi voorstel te komen.”  

D66 vraagt het college of er al ideeën zijn over hoe aangehaakt kan worden bij het Groeifonds. Ingediende plannen moeten samen met ondernemers en kennisinstellingen zijn gemaakt. Daarom wil D66 weten hoe kennisinstellingen, ondernemers en de raad betrokken worden bij het opstellen van plannen.

De vragen lees je hier.