Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Transformeer bedrijfsterrein naar woonwijk in plaats van bouw in groene stadsrand 

Op 14 september behandelde de gemeenteraad het Ontwerp Omgevingsvisie.  D66 is verbaasd dat bedrijventerreinen geen wezenlijk deel uitmaken van deze visie en vraagt het college om onderzoek te doen naar de locaties van deze terreinen.  

De Zwolse bedrijventerreinen -die ontzettend veel ruimte innemen- zijn volgens de partij niet altijd logisch gelegen. “Je kan Zwolle niet bereiken zonder langs een bedrijventerrein te komen en dat is vanuit kwalitatief opzicht geen visitekaartje voor de stad. De Marslanden ligt bijvoorbeeld bijna tegen het Wezenlanden park aan, en Voorsterpoort ligt tussen Stadshagen/Westenholte en de rest van de stad. Bedrijventerreinen zijn op dit moment obstakels voor inwoners als het gaat om bereikbaarheid en het is logischer een bedrijventerrein om te vormen naar een plek waar je ook kunt wonen en recreëren,”aldus Sonja. “Dat zou de kwaliteit van Zwolle ten goede komen en voorkomt dat we wellicht een nieuwe woonwijk in onze groene stadsranden moeten bouwen.”

D66 vraagt het college om deze denkrichting op te nemen in de visie en te starten met gesprekken en onderzoek naar mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgelegenheid op peil blijft en bedrijven behouden voor de regio Zwolle.  

Het college zegde toe terug te komen op dit onderwerp.

   Het hele betoog lees je hier.