Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2020

Fractie stelt vragen over schone lucht op scholen

“Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) op 1 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.” Dit staat op de website van de Rijksoverheid en de Zwolse fractie wil weten wat de stand van zaken is en of er geld komt voor scholen die nog niet voldoen aan de richtlijnen.

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Inmiddels is bekend dat het Coördinatieteam (LCVS) o.l.v. Doekle Terpstra constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen in Nederland voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

In het kader van corona adviseert het RIVM de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Daarbij geldt bovendien dat leerkrachten en leerlingen het beste werken in een prettige omgeving met gezonde lucht. Los van COVID-19 is het dus belangrijk dat de luchtkwaliteit in schoolgebouwen goed is.

Omdat luchtkwaliteit zo ontzettend belangrijk is voor leerkrachten en leerlingen willen we graag inzicht in de Zwolse situatie en stelt de fractie vragen aan het college.

Naar de vragen.