Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

100 kilo afval komt voorlopig niet in zicht met plannen college

Maandag 9 november vond het debat plaats in de gemeenteraad over het grondstoffenplan. In dit plan gaat het over afval. D66 staat onverminderd achter ambitie om restafval terug te brengen tot maximaal 100 kilo. Tegelijkertijd kunnen de kosten dalen en zou de gemeente hergebruik (circulaire economie) moeten stimuleren. De nota die besproken werd laat op al deze punten te wensen over: aan de ene kant wordt doorgepakt via enkele concrete maatregelen en aan de andere kant blijft het college aanmodderen zonder concreet zicht op de doelstelling van 100 kg.

D66 ziet het doorpakken terug in onder meer de forse reductie met betrekking tot de hoeveelheid kilo’s die inwoners kosteloos mogen aanbieden bij de ROVA; van vrijwel ongelimiteerd naar 500 kg per jaar. Het uitgangspunt dat de veroorzaker betaalt onderstrepen wij. D66 ziet verder graag dat er integraal circulair wordt gedacht. Stichting Kringloop Zwolle gaf aan graag een plek te willen bij de inname van groot huishoudelijk afval om bruikbare producten te selecteren. Die oplossing betekent zowel minder afval als meer hergebruik. Wat D66 betreft wordt dit gerealiseerd.

Kies een voortvarende en realistische aanpak

In veel omliggende gemeenten wordt al een kostenverlagende aanpak toegepast: namelijk Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Dit past binnen de ‘de vervuiler betaalt’-gedachte. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder afvalstoffenheffing. Volgens de ROVA bespaart Diftar gemiddeld 25% aan restafval én bespaart het gemiddeld 20% aan kosten.

Zet dat af tegen de 18% die de pilot ‘Zwols Belonen’ laat zien en de jaarlijkse 750.000 euro extra die de gemeente moet investeren en stel jezelf dan de vraag: Zou Diftar een beter scenario geven voor Zwolle? D66 vindt het een misser dat dit niet is onderzocht. Want er moet nog zo’n 75 kilo restafval geminderd worden, met de wetenschap dat de vorige 75 kilo 10 jaar duurde! Daarnaast concludeert het college van burgemeester en wethouders zelf dat met invoering van het systeem van de Proef Belonen de doelstelling van 100 kilo niet haalbaar is. Toch wil ze juist dit idee door ontwikkelen. Het geeft ons het gevoel van het persé willen vasthouden aan een zelf te ontwikkelen oplossing, terwijl een werkend systeem voor het oprapen ligt.

D66 wil dat de 100 kilo op zijn minst in zicht komt, dat dit zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de financiën en dat er integraal circulair gedacht wordt. Die onderdelen zien we onvoldoende in het voorstel van het college volgens Mark Oldengarm. “Met name op de belangrijke 100 kilo doelstelling is er niet het vertrouwen dat die met dit Grondstoffenplan binnen handbereik komt.”