Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

D66 kritisch op arbitrair machtsvertoon burgemeester bij drugsaanpak

Burgemeester Peter Snijders lichtte onlangs de aanpak die hij wil hanteren rond de aanpak van drugsoverlast toe. Daarbij wil hij stappen die normaal gesproken in het kader van proportionaliteit en subsidiariteit genomen worden, kunnen overslaan als het gaat om het uit huis zetten van mensen in het geval van drugsoverlast. D66 is hier zeer kritisch op en wil met de gemeenteraad en het college in debat. Sander van Dijk: “Met dit beleid kan je met twee XTC pillen in huis, als de burgemeester het wil, een half jaar lang op straat worden gezet. Dat is geen ‘lik-op-stukbeleid’ zoals de Stentor kopte, dat is arbitrair machtsvertoon.”

Drugsgerelateerde geweldsincidenten kennen in Zwolle een opmars. Ook wij vinden dat hier streng tegen moet worden opgetreden.  Maar de harde law and order sfeer die de aanpak uitstraalt, vinden wij niet passen bij Zwolle en zeer ongewenst. “Niet elke wiet plant wordt verhandeld, niet elke pil zorgt voor overlast. Er zijn ook andere manieren om drugoverlast te beperken” aldus Sander.

Gelijke behandeling

Burgemeester Peter Snijders heeft afgelopen jaar meerdere woningen gesloten en wil nog sneller overgaan op het gebruiken van deze verregaande burgemeestersbevoegdheid. Daarbij wil hij stappen in de handhavingsmatrix over kunnen slaan. Dat vinden wij geen goed idee. Net als de burgemeester wil D66 een veilige stad met zo weinig mogelijk drugsoverlast, maar de vrijheid en gelijke behandeling van mensen moet beschermd worden. “Als je moet ingrijpen dan moet dit altijd proportioneel zijn en verantwoord kunnen worden. Daarbij is het van belang dat de burgemeester, met alle vergaande bevoegdheden die bij zijn ambt horen, zijn taak en rol zorgvuldig en weloverwogen uitoefent. De ruimte die de burgemeester wil nemen om de trapsgewijze opbouw in de handhavingsmatrix te kunnen overrulen baart me dan ook zorgen”, aldus Sander. “ Voor houvast en gewaarborgde gelijke behandeling moet de matrix consequent stapsgewijs worden doorlopen, en dus niet, wanneer de burgemeester dat wil, met twee treden tegelijk.”

Heiligt het doel de middelen?

Het doel van het zogenaamde ‘Damoclesbeleid’ wordt omschreven als preventie (het voorkomen van grote problemen en overlast), beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van de nadelige effecten van de handel voor de Zwolse samenleving. Of de aanpak van de burgemeester de best passende is bij dit gestelde doel is de vraag.
Wij willen weten of alle door de burgemeester opgelegde huissluitingen voor de rechter stand hielden en wil in de gemeenteraad met andere partijen en de burgemeester in debat over het voorgenomen ‘Damoclesbeleid’