Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

Stedelijk bomenlandschap van de toekomst

Zwolle is nu zo mooi door de oude monumentale bomen die er staan. Op den duur zullen deze bomen verdwijnen. Droogte vormt een steeds grotere bedreiging. “Dat is enorm zonde, want juist grote bomen hebben veel waarden, zo zorgen zij voor het tegengaan van hittestress en helpen bij klimaatadaptatie” aldus Sonja Paauw. D66 ziet graag dat we nu al planten voor de toekomst. Plant nu de monumentale bomen voor over 100 jaar en verder.

D66 wil graag dat het college hier een plan voor maakt, zodat niet alleen wordt gewerkt aan een onderhoudsprogramma voor het behoud van het bestaande bestand, maar er in 2021 ook een visie voor de toekomst wordt gevormd. Bij deze visie hoort wat D66 betreft ook een plan van aanpak dat samen met inwoners en experts uit de stad tot stand is gekomen.

De motie lees je hier.