Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

PvdA, D66 en SP wijzen onvoldragen afvalplan af

De fracties van PvdA, D66 en SP stemmen op maandag 23 november tegen het raadsvoorstel ‘Doorontwikkeling Gemeentelijk Grondstoffenplan’. Wij vinden het voorstel van het college om in Zwolle vanaf 2022 via heffingen en beloningen de hoeveelheid restafval te verminderen, onvoldoende uitgewerkt.

Volgens de fracties is het op dit moment niet duidelijk hoe het zgn. ‘Zwols Belonen’ er precies uit komt te zien en welke maatregelen er genomen worden om alle inwoners in staat te stellen hun afval beter te scheiden en minder restafval in de ondergrondse containers te gooien. Daardoor is er geen zicht op de gevolgen voor inwoners en is het onduidelijk of Zwolle hiermee het doel van 100 kilo restafval per inwoner haalt.

PvdA-woordvoerder Jan Slijkhuis zegt hierover: ”Bij zo’n ingrijpend voorstel – wethouder Dogger noemt het een ‘stelselwijziging’- moet de raad pas beslissen als er duidelijkheid is over het principe èn over de maatregelen voor uitvoering en begeleiding, zodat we kunnen beoordelen hoe het nieuwe stelsel werkt en of het eerlijk uitpakt voor alle Zwollenaren. Ook voor mensen die op een flat wonen of geen ruimte hebben voor meerdere containers bij huis.”

D66-woordvoerder Mark Oldengarm: “Het college concludeert dat met het systeem van de Proef Belonen de doelstelling van 100 kilo niet haalbaar is. Toch werkt ze juist die gedachte verder uit. Wij willen dat er op zijn minst gekeken wordt naar vormen van Diftar, die in omliggende gemeenten al succesvol zijn. Nu is onduidelijk of en hoe in Zwolle de doelstelling gehaald wordt.”

SP-woordvoerder Brammert Geerling:”Veel Zwollenaren hebben nog altijd niet de mogelijkheid hun afval te scheiden. Ondertussen wordt ons wel gevraagd akkoord te gaan met een diftar systeem zonder dat we weten wat dit concreet betekent voor de individuele inwoner. De gemeenteraad zou zo’n ingrijpend besluit weloverwogen moeten nemen na overleg met de stad. Nu wordt er een blanco cheque uitgeschreven over de rug van de Zwollenaar.”

 

D66 dient nog een motie in over het gemeentelijk grondstoffenplan. Deze lees je hier.