Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 december 2020

Droombeeld of realiteit? Over de nieuwe evenementenlocatie.

Maandag 7 december debatteerde de gemeenteraad over de nieuwe locatie voor een evenementenhal. Volgens fractievoorzitter Sonja Paauw doet het college een voorstel dat nog vol onzekerheden zit. Ook is de fractie zeer kritisch op het verlies van grote evenementen voor Zwolle. “We kunnen concluderen dat dit college onvoldoende in staat is gebleken onzekerheden voor de markt weg te nemen en te lang heeft gedacht dat de markt het zelf wel op zou lossen. Schadelijk gevolg is het verlies van een grote evenementenlocatie en bijbehorende economische spinoff.”

Terugblik

Een nieuwe evenementenhal bouwen kost veel tijd, het opbouwen van een mooie evenementenportfolio ook. De tijd begon te dringen en D66 gaf daarom meer dan een jaar geleden aan dat er actie moest komen. In het eerste kwartaal van 2020 zou het college met een voorstel komen. Het lag er niet. Libéma, de huidige exploitant van de IJsselhallen, heeft de stekker er dit voorjaar uitgetrokken door gebrek aan zekerheid en perspectief. De gehele raad vroeg om het college eindelijk zekerheid te geven en met een locatie te komen: voor de begroting 2021. Om te redden wat er te redden valt. Inmiddels is ook die deadline verstreken. Nu ligt er eindelijk een locatie voor op grond van een locatiestudie waarvan je je af kan vragen wat daar nu zo moeilijk aan was en wat corona in hemelsnaam met de vertraging te maken heeft.

De nieuwe locatie

Het college stelt voor (onder andere op basis van een locatie onderzoek) om op Voorsterpoort Oost een nieuwe evenementenhal te bouwen.  Dat doet zij niet zelf, maar de markt kan inschrijven op een tender. Er is weinig zekerheid of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. “We hebben te maken met een onrendabele top, we hebben te maken met woningen in het gebied waar je “iets mee moet”, er ligt er een grote uitdaging voor het verkeer en duurt het nog jaren voordat er een hal staat,” aldus Sonja. Daarbij schrijft het college dat zij een grootschalige voorziening wil, terwijl het aantal m2 dat op Voorsterpoort Oost mogelijk is, een medium voorziening is. Deze stap -van een large naar een medium voorziening – betekent 50% minder bezoekers voor Zwolle.

Dromend over de toekomst

Meer dan dromen kunnen we op dit moment eigenlijk niet doen. Stel dat dit de locatie is waar een nieuwe hal komt: dan kan de fractie zich voor een groot deel vinden in de schets die het college neerzet. Dynamisch, intensief ruimtegebruik en groen. Wij benadrukken dat het STOP principe ( (stappen, trappen, OV en parkeren in deze volgorde van belangrijkheid) ook hier optimaal gehanteerd moet worden. Wellicht kunnen nieuwe vormen van vervoer bijdragen aan de dynamische sfeer van het gebied. Denk aan elektrische steps zoals in Kopenhagen gemeengoed. We willen ook in de avond een aantrekkelijk gebied, waar straks ook de mensen die wonen op de IJsselhallenlocatie graag komen. Voorzieningen als kleine hippe barretjes en eettentjes, culturele plekken zoals (een andere) R10, een skatebaan, speelkunstwerken horen daar bij. Ook de behoorlijke wandeltocht naar het gebied zal aantrekkelijk moeten zijn.  Investeren in de publieke ruimte is hier dus van groot belang! Wij denken dat het bovenwijkse fonds een rol kan spelen in de financiering. Ook ziet de fractie liever hotels dan kantoren, want die staan s’ avonds leeg. Ook willen we dat het college kijkt of er toch ook gewoond kan worden. Mensen dragen bij aan de levendigheid en de veiligheid van het gebied.

Kortom wij willen graag dromen, maar hebben vraagtekens bij het realiteitsgehalte. Wat als het wensdenken blijkt? Wat dan?

Naar aanleiding van het debat diende de fractie op 18 januari 2021 vier moties in. De eerste motie is gericht op het goed grip houden op het proces vanwege de hoge risico’s die aan de ontwikkeling van Voorsterpoort Oost en de komst van een nieuwe eventlocatie zitten. De tweede motie heeft als doel ook als er geen evenementen plaatsvinden levendigheid tot stand te laten komen. De derde motie heeft als doel een aantrekkelijke wandeling van station naar eventlocatie te maken en de vierde motie heeft als doel het gebied een kwaliteitsimpuls te geven d.m.v. kunst.

Thema

Zwolle is.. ondernemend!

Zwolle is een economische topregio van Nederland en Europa. Dit willen we verder versterken.

Lees meer