Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 januari 2021

Maatschappelijke waardecreatie moet plaats krijgen in grondbeleid

Naar aanleiding van vragen van voornamelijk D66, PvdA en GroenLinks heeft het college een opinienota opgesteld voor een mogelijke herziening van het grondbeleid. Grote vraag is op welke manier maatschappelijke waardecreatie een plek kan krijgen in het grondbedrijf en of dat wenselijk is. D66 is als één van de aanjagers van dit onderwerp een voorstander die toevoeging.

In de nota worden vragen gesteld aan de raad over de balans tussen financieel rendement en maatschappelijk rendement, de rol van de gemeente (actief, faciliterend of een mix) en of de huidige financiële rapportage veel meer een maatschappelijke effectenrapportage mag zijn.

Het huidige situationele grondbeleid (mix van actief en faciliterend) kan wat ons betreft gehanteerd blijven. Financieel rendement hoeft niet langer een expliciete doelstelling te zijn, maatschappelijke waardecreatie juist wel. Hoe dat precies moet worden verantwoord is voor ons nog iets om nader te onderzoeken. Dat zal in het debat wellicht al aan bod komen.

Als voorbeeld kijken we graag naar Eindhoven, waar in 2018 een nieuwe nota grondbeleid is vastgesteld. Daar is expliciet en uitgebreid benoemd welke factoren belangrijk zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en hoe die gewogen kunnen worden. Daarom zien wij graag een vervolg op deze opinienota, zodat de gemeente Zwolle straks ook op een integrale manier vastgoed- en grondontwikkelingen afweegt met maatschappelijke effecten.