Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2021

Kansen voor windenergie bij aanpak energietransitie

Vanavond, maandag 1 februari, debatteert de gemeenteraad over het gewijzigde plan van aanpak energietransitie. D66 ziet nog volop kansen om sneller tot schone energie te komen, zoals meer windenergie en het verduurzamen van (monumentale) panden.

Kansen voor windenergie door wegvallen laagvliegroute

Grootschalige zonneparken nemen ten opzichte van windenergie meer ruimte in en zijn duurder. Daar komt bij dat zonneparken een grotere invloed hebben op de beleving van het landschap doordat zij zich op zichthoogte bevinden tijden het fietsen en wandelen. Reden genoeg om daarom de grotere kansen op het gebied van windenergie te pakken die er nu door het wegvallen van de laagvliegroute liggen. Daar willen we bewoners vanzelfsprekend bij betrekken. Tolhuislanden laat goed zien hoe dit kan.

Innovaties

Tijdens het debat riep onze woordvoerder David Hof ook op om gebruik te maken van innovaties op het gebied van schone energie, warmteopslag en besparing. “D66 wil dat de innovatieve warmteopslagsystemen, PVT-panelen en dunnefilmzonnepanelen daadwerkelijk toegepast gaan worden.” Ook een groot deel van de Zwolse daken blijkt nog geschikt voor zonne-energie. D66 ziet hier een kans voor het energieloket om nieuwe huiseigenaren aan te sporen het huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld door bij aanschaf van een huis de mogelijkheden, kosten en besparingen helder en inzichtelijk te maken.

Verduurzaming monumenten

D66 ziet ook kansen voor het vooruitstrevender verduurzamen van monumenten. Vanzelfsprekend met behoud van kwaliteit, zoals dit ook in Deventer gebeurt waar vereniging Heemschut, een woningbouwcorporatie en de gemeente er samen in geslaagd zijn om monumentale panden energielabel A te geven met behoud van de monumentale waarden.

Gemeente moet zelf regie houden

David Hof gaf het college ook een aandachtspunt mee. “Het college kiest ervoor het grootste deel van de energiebesparingsopgave bij de provincie neer te leggen. In het oorspronkelijke plan van aanpak wordt namelijk 68% van de energiebesparing verwacht van bedrijven en instellingen en dit wordt door GroenLinks wethouder Monique Schuttenbelt bij het provinciale programma NEO neergelegd. Hiermee geeft zij de regie uit handen en dat kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn.”