Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 maart 2021

Actieplan Werk: zet in op jongeren en energietransitie

Maandag 1 maart 2021, debatteerde de gemeenteraad over het Actieplan Werk. Dit actieplan geeft aan hoe de gemeente mensen die zonder werk zitten, bijvoorbeeld door de coronacrisis, aan werk wil helpen. Onze fractie kan instemmen met het plan en de inzet van de extra middelen die de gemeente vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder leiding van onze minister Wouter Koolmees ontvangt. Wel hebben we een aantal punten die extra inzet vergen en waar wat ons betreft de focus op mag liggen: goede communicatie, jongeren en banen die ontstaan door de energietransitie.

Verbeter de communicatie

Sonja Paauw, woordvoerder vanuit de fractie constateert dat er wel heel veel verschillende organisaties en platforms zijn die zich bezighouden met het aan het werk helpen van mensen. “Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. En dat niet alleen, probeer je maar eens te verplaatsen in iemand die net zijn baan is kwijt geraakt, zoek maar eens op internet. De hoeveelheid resultaten is immens, en op de website van de gemeente Zwolle wordt je niet veel wijzer. De hulp die je kunt krijgen om jezelf door te ontwikkelen en om te scholen is bijna niet te vinden, zoals Upgradejezelf.nl of Groeivooruit.nl. Dat is een gemiste kans, want de inschatting is dat er 45% meer mensen in de bijstand zitten in 2022 ten opzichte van de huidige situatie. Dat is voor niemand goed.”

Extra inzet voor jongeren

Voorzitter, de toename onder jongeren is het grootst, en daarom pleit de D66-fractie er voor met name jongeren extra te helpen. Niet alleen de jongeren waarover in het actieplan spoor 1 gesproken wordt (vroegtijdig schoolverlaters en VSV-ers, maar ook jongeren die niet kwetsbaar zijn en toch zonder werk zitten door de corona crisis (spoor 2). Of de jongeren buiten beeld. Een groep jongeren tussen de 23 en 27 jaar waar de gemeente maandelijks een rapportage van krijgt, maar waar geen beleid voor is. Jongeren die geen onderwijs volgen, niet werken, geen uitkering krijgen en niet als werkzoekende ingeschreven staan. D66 vindt het belangrijk dat we deze jongeren kennen en helpen als dat nodig is voordat zij een grotere afstand tot de arbeidsmarkt krijgen, sociale problemen of misschien zelfs in de criminaliteit belanden. Wij vragen het college om voor deze groep een plan te maken.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen zou wellicht een rol kunnen spelen. Immers, als jongeren een vak hebben geleerd zoals loodgieter of stukadoor kan een deel met een eigen bus zo als zelfstandig ondernemer aan de slag. In de sporen die het college uitzet, komt dit niet naar voren en wij vragen het college dan ook hier iets mee te doen.

Werk aan verduurzaming

Naast de inzet om jongeren aan het werk te helpen, is het van belang dat er voldoende, goede en snelle manieren zijn om een opleiding te doen op weg naar een baan in verduurzaming en klimaatadaptatie en dat bedrijven die in deze business zitten dus betrokken zijn.

Er komen honderdduizenden banen extra bij in Nederland door de energietransitie. Het betreft een breed spectrum aan sectoren, beroepen en competenties; kansen van praktisch tot hoogopgeleid. Het is daarom waardevol om de energietransitie binnen het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid te positioneren als zeer kansrijk. Met actief en slim onderwijs- en arbeidsmarktbeleid kan onze regio toekomstbestendig worden en (economische) kansen optimaal benutten.

Het isoleren en verduurzamen van panden, het maken en installeren van energieopwekkende systemen en het bouwen en aanleggen van een nieuwe decentrale energie infrastructuur met daarbij behorende energie installaties, allemaal werk wat gedaan moet worden. Door bijvoorbeeld job carving in te zetten kunnen bepaalde eenvoudige en repetitieve taken die ontstaan (te denken aan het leggen en doortrekken van kabels en allerhande plug en play werkzaamheden) gebundeld worden in banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. D66 zou graag experimenteerruimte op dit vlak zien om dit extra te stimuleren.

Bescherming persoonlijke gegevens

Een laatste belangrijk punt is de bescherming van persoonsgegevens. Er komt een verbindingsgroep die de samenwerking tussen alle organisaties (zoals TIEM, Sociaal Wijkteam, UWV, Regionaal werkbedrijf, enz.) stroomlijnt. Daarvoor komen op elkaar afgestemde/compatible registratie en intakesystemen. De fractie geeft het college mee hier goede protocollen en training bij te geven en dit niet te laten versloffen omdat het geen core-business is. De persoonlijke gegevens van mensen moeten veilig en beschermd zijn.