Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 maart 2021

Professioneel vangnet als grondslag voor sociale basis

Vanavond debatteert de gemeenteraad over de sociale basis. D66 vindt dat de sociale basis een sterk professioneel fundament nodig heeft. We zijn kritisch ondanks dat de richting van de visie door onze fractie wordt onderschreven: de beweging van zware naar lichte zorg, vitale en gezonde inwoners en gelijke kansen op een zelfredzaam leven. D66 vindt de resultaten die het college schetst erg ambitieus, maar de visie op zich legt weinig vast.

Belangrijk in deze visie is de eerste pijler: ‘het versterken van de samenkracht’. “In dit stuk wordt gesteld dat de sociale basis voor het grootste gedeelte bestaat uit mensen die voor zichzelf en elkaar zorgdragen en met elkaar een gemeenschap vormen” aldus Marco van Driel. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Het is onze eerste richtingwijzer. Veel mensen zijn gelukkig ook in staat om door middel van eigen regie het leven vorm te geven en natuurlijk kunnen zij ook voor anderen zorgen. Er is echter ook een groep mensen die dit, door diverse onderliggende problematiek (tijdelijk) minder goed kan.

D66 is dan bezorgd over de insteek die het college hier schetst en de grote mate van verantwoordelijkheid die het college neerlegt bij haar inwoners. “We zien een risico van overbelasting van die sociale netwerken door de druk van te veel verantwoordelijkheid. Ondersteuning aan kwetsbare mensen in de sociale basis is een vak. Een vak dat gaat over het aanspreken en aanboren van kracht bij mensen. Een vak dat gaat over het versterken van het geloof in de individu en het versterken van de samenleving als geheel. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de samenleving, maar bij professionals. Bij het sociaal werk en het welzijnswerk” zegt Marco. De Coronacrisis heeft ons ook laten zien hoe belangrijk een professionele sociale basis is voor kwetsbare mensen als het eigen sociale netwerk wegvalt. Kunnen leunen op een sociaal netwerk is belangrijk, maar voor kwetsbare mensen gewoonweg niet altijd mogelijk. Tegelijkertijd weten we dat er een grens is aan wat we van ons sociale netwerk kunnen vragen. Voor D66 ligt daarom aan de sociale basis dan ook een professioneel vangnet ten grondslag en vraagt of de wethouder deze visie met ons deelt.