Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 maart 2021

D66 Zwolle wil wachtlijsten in het onderwijs vanwege groei stad voorkomen

D66 Zwolle krijgt regelmatig signalen van ouders die hun kind op een school willen laten inschrijven, maar daar te maken krijgen met een wachtlijst. Omdat het inschrijven van kinderen onder de 3 jaar niet is toegestaan en wachtlijsten de kansengelijkheid en diversiteit in het basisonderwijs in de weg kunnen staan, willen fractievoorzitter Sonja Paauw en burgerraadslid Sander van Dijk van het college weten hoe de actuele situatie in Zwolle is. Zij hebben schriftelijke vragen gesteld.

Voorbereid zijn

Zwolle groeit hard en volgens Sander van Dijk neemt daarmee de druk op voorzieningen zoals het primair onderwijs toe. “Verstedelijking zorgt voor levendigheid maar ook voor druk op voorzieningen. Zo is er voor sommige basisscholen nu al een grotere vraag dan dat er capaciteit is en zal deze overvraag door inbreiding mogelijk nog verder kunnen gaan toenemen. Goed dus om nu alvast te weten wat de stand van zaken is. Je kunt er maar beter op voorbereid zijn.”

Inschrijfbeleid dat niet strookt met landelijke wetgeving

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) stelt dat aanmelding van kinderen voor toelating op een school kan plaatsvinden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. D66 Zwolle ontvangt regelmatig geluiden van ouders die hun kind die 3 geworden is willen inschrijven op een basisschool maar stuiten op een inschrijfbeleid dat niet strookt met landelijke wetgeving. Van Dijk: “Zo horen we van situaties waar voor kinderen ónder de 3 jaar een ‘interesse kenbaar gemaakt kan worden’ als voorinschrijving, resulterend in een wachtlijst. Dat is wat ons betreft onwenselijk en bovendien onwettelijk.”

Het college gaat naar aanleiding van onze vragen in kaart brengen of ongewenst inschrijfbeleid in Zwolle voorkomt en, als dat zo is, samen met het onderwijs oplossingsrichtingen uitwerken.

Lees hier de antwoorden van het college.

Lees ook:
Fractie stelt vragen over schone lucht op scholen
Meer geld nodig voor gezonde en duurzame schoolgebouwen