Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 maart 2021

Kansen voor studentenkamers en woonruimte in kantoorpanden

Maandagavond 15 maart debatteerde de gemeenteraad over de woonopgave. Wat D66 betreft is het in Zwolle fijn wonen. Inmiddels is dit feit echter zo breed in Nederland doorgedrongen dat de vraag naar wonen in Zwolle de pan uitrijst. Het is noodzakelijk dat er meer woningen bijkomen.  D66 ziet kansen in het verder herbestemmen van kantoorruimtes.

Het herbestemmen van kantoorruimtes is een oplossingsrichting voor de woningnood die wij in Zwolle al hebben gezien. “In Oosterenk worden nu woningen gemaakt van leegstaande kantoorruimte. Dit is een mooie ontwikkeling die wat ons betreft meer vaart mag krijgen” aldus David Hof. D66 ziet  leegstaande kantoren ook als een uitgelezen kans om de vraag naar studentenwoningen op te lossen. Ditzelfde geldt overigens voor onze mooie binnenstad. “Het is nog niet duidelijk welke gaten de coronacrisis en de steeds verdergaande opmars van digitaal winkelen exact voor gevolgen gaat hebben, maar dat de binnenstad weer meer een leef- dan een winkelkarakter gaat krijgen staat buiten kijf” zegt David.

D66 vindt dat bij het creëren van voldoende woonruimte de architectonische kwaliteit scherp in het oog gehouden moet worden. “Daar moet aandacht voor zijn bij zowel nieuwbouw als herbestemmen. Zo zorgen we ervoor dat Zwolle een mooie en fijne plek blijft om te wonen” aldus David.