Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 maart 2021

Is de gemeente klaar voor de Omgevingswet?

Maandag 22 maart debatteerde de gemeenteraad op verzoek van D66, pvdA, CDA en de SP, over de Omgevingsvisie. Hoewel de weg naar de omgevingswet een complexe zoektocht is waarmee we nog niet klaar zijn, wil D66 naar aanleiding van het participatietraject tot nu toe én de door inwoners ingediende zienswijzen een aantal zaken meegeven aan het college:

  1. De organisatie moet nu echt aan de slag met een cultuurverandering en zich klaar maken voor de Omgevingswet en nieuwe vormen van participatie;
  2. De omgevingsvisie moet natuurwaarden en de schoonheid van het Zwolse landschap waarborgen en beschermen.

Cultuurverandering gemeentelijke organisatie

Dat de organisatie aan de slag moet blijkt elke keer weer. Al jaren geeft de gemeenteraad aan – op vrijwel elk beleidsterrein – dat de verschillende afdelingen buiten hun eigen hokjes moeten denken, inwoners oplossingsgericht tegemoet zouden moeten treden en begrijpelijk en helder moet communiceren. Straks als de omgevingswet in werking treedt is dit nog belangrijker. Er zijn echter tal van voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat dit niet gebeurt: van dyslexiezorg tot zwartewaterzone, van windmolens in Windesheim tot het Allahu akbarin de AA-landen en van appartementen in Berkum tot attentiemast en natuurlijk de omgevingsvisie zelf.

D66 wil dat de gemeente een lerende organisatie is en denkt dat het goed is als het college een analyse maakt van de organisatie op het punt: “zijn we klaar voor de Omgevingswet” en vanuit die analyse met een verbeterplan komt. Dit moet een externe toets zijn waarin de organisatiestructuur, de manier van aansturing, de cultuur, de externe en interne communicatie en het aannamebeleid onderdeel zijn.

Bescherming van natuur, erfgoed en sociale kwaliteiten

Het tweede punt signaleert het college zelf ook. “De gesprekken leren ook dat de Zwolse kwaliteiten, zowel in het menselijk kapitaal als de leefbaarheid van de stad en het buitengebied bet er tot hun recht moeten komen in de visie. De bescherming van wie en wat kwetsbaar is, krijgt onvoldoende nadruk. Inwoners, natuur, stad en land horen bij elkaar en met name de positie van de mens en de natuur hebben aandacht nodig,” lezen we in hun reactie op alle ingediende zienswijzen. Wij gaan er vanuit dit dus steviger terug te zien in de volgende versie van de omgevingsvisie. Je kiest voor natuur en die bescherm je. Je kiest voor cultuurhistorisch erfgoed en dat bescherm je. Je kiest voor sociale kwaliteiten en die bescherm je.

De visie duidt hetgeen allemaal wel kan en niet wat niet kan, tenzij er wettelijke restricties zijn. Kunnen we dan helemaal niks beschermen? De fractie roept het college op heldere keuzes maken en de zekerheid geven dat bepaalde waarden goed geborgd zijn.

Tot slot stelt de D66 fractie voor dat het college voor verdere uitbreiding en groei van Zwolle een inhoudelijke sturingsfilosofie opstelt zodat we grip houden op de kwaliteit van de stad en niet over tig jaar tot de conclusie komen dat Zwolle niet meer zo’n fijne stad is.