Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 maart 2021

Kansen voor participatie bij gebiedsontwikkeling Zwartewaterzone

Maandag 22 maart debatteerde de gemeenteraad over de gebiedsontwikkeling Zwaterwaterzone.  In het participatieproces rondom de Zwartewaterzone concludeert D66 dat de ontwikkelaar er veel aan doet om de inwoners bij het proces te betrekken. Ten opzichte van de vele andere participatietrajecten die onze fractie al heeft gezien of bijgewoond is dit zelfs een van de betere trajecten. Kan of moet het beter? En dan niet alleen hier, maar bij alle participatietrajecten? Zeker! D66 ziet verbetermogelijkheden op twee grote onderdelen.

Verwachtingsmanagement

D66 vindt inwonersparticipatie zeer belangrijk, maar wij zien nu te vaak dat het misgaat doordat onduidelijk is wat de rol van de diverse stakeholders is. We zien graag dat er bij aanvang van een participatietraject zo min mogelijk kaders worden meegegeven. We begrijpen dat kaders noodzakelijk zijn en dat niet alles mogelijk is, maar we roepen de gemeente op om voortaan enkel de kaders in te brengen en plannen niet al schetsmatig te hebben uitgewerkt. Omdat geen project hetzelfde is en bij het ene project meer inspraak mogelijk is dan bij de ander vraagt dit om maatwerk, maar het betrekt onze inwoners optimaal en biedt vooraf duidelijkheid over ieders rol en invloed.

Communicatie

Het tweede aandachtspunt is communicatie. In het geval van de Zwartewaterzone is de communicatie in handen de ontwikkelaar. D66 vindt dit onverstandig. D66 wil dat het hele proces, inclusief communicatie een coproductie is tussen gemeente, ontwikkelaars en inwoners. Betrek inwoners actief vanaf het begin bij het communicatieproces. Informeer tijdig én regelmatig tussentijds, maar vraag ook vooral wat inwoners zelf nodig hebben (taal/ digitaal/ fysiek) en hoe zij bij planvorming betrokken willen worden.

Verder vinden wij het belangrijk dat experts betrokken worden om te helpen de input van inwoners te vertalen naar een ontwerp. De Zwartewaterzone ontwikkelcombinatie heeft afgelopen donderdag aangegeven dit zelf ook te zullen gaan doen. Uiteindelijk komt dit allemaal ten goede komen aan het draagvlak onder de inwoners.

De verantwoordelijkheid voor participatietrajecten die gevolgen hebben voor onze inwoners zijn wat onze fractie betreft altijd de medeverantwoordelijkheid van de gemeente. Nooit kan deze alleen bij een ontwikkelaar liggen. De gemeente behoudt hierdoor de regie en kan zo beter sturen op een zorgvuldig proces.