Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2021

D66 Zwolle: grondige evaluatie nodig na ondemocratisch proces bij koerswijziging dagbesteding

Zwollenaren die dagbesteding nodig hebben, moeten er vanuit kunnen gaan dat ze de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgen die er beschikbaar is. Volgens het college kan die dagbesteding het beste als een zogeheten maatwerkvoorziening, zeg maar een persoonlijk aanbod, worden vormgegeven in plaats van als algemene voorziening, waar iedereen gebruik van kan maken. D66 heeft grote vraagtekens bij deze grote koerswijziging en is ontsteld over de manier waarop het college die zonder debat in de gemeenteraad heeft doorgedrukt.

Kritische bijdrage

Fractievoorzitter Sonja Paauw voerde dinsdagavond 6 april 2021 het woord op dit belangrijke onderwerp. En ze had een zeer kritische bijdrage waarin ze onder meer opheldering wilde van de wethouder over de ontransparante en ondemocratische manier waarop het college de dagbesteding, dat Goede Dagen & Perspectief wordt genoemd, wil invullen. Sonja: “Er waren zes momenten waarop het college ons had kunnen meenemen en had kunnen voorzien van duidelijke informatie over wat het toch in hemelsnaam van plan is. Maar we zitten hier vanavond met nog minstens zoveel vragen als in oktober 2020. De aanbesteding, de aanpassing van algemeen naar maatwerk en het beleidsdocument over doorontwikkeling Goede Dagen & Perspectief zijn inmiddels allemaal vastgesteld nog voor het met de raad is besproken. Dat is ongehoord. Wij willen weten waarom dit zo is gegaan.”

Wellicht juridisch onhoudbaar

Het nut en de noodzaak van deze nieuwe aanbesteding is volgens D66 Zwolle geenszins overtuigend en wellicht zelfs juridisch onhoudbaar. Immers, je kunt als aanbieder een opdracht gegund krijgen, maar nooit een cliënt zien. De toebedeling van het aantal cliënten is niet helder. In Amsterdam is de aanbesteding om deze reden zelfs teruggetrokken. Sonja: “Laat ik heel eerlijk zijn, wij zien overeenkomsten tussen Amsterdam en Zwolle op dit dossier. Dus welk risico lopen wij als aanbieders een kort geding tegen ons aanspannen?” Ze wilde van de wethouder weten of zij kan garanderen dat we dan niet, net zoals in Amsterdam, ook in Zwolle in de problemen komen.

Grondige evaluatie

D66 Zwolle wil daarom dat er een grondige evaluatie komt. Sonja: “Niet alleen om op dit onderwerp de volledig helderheid te krijgen, maar ook om er voor te zorgen dat voor de gecompliceerde en belangrijke dossiers die er nog aankomen, denk aan Jeugdzorg, we niet weer achteraf moeten concluderen dat we voor een voldongen feit staan terwijl het aan alle kanten rammelt.”

Naar aanleiding van het debat heeft de fractie twee moties ingediend. De eerste vraagt om onderzoek naar het beste inkoop instrument in het sociaal domein. Deze kreeg een meerderheid van de gemeenteraad. De motie die vroeg om een extern onderzoek kreeg geen steun, behalve van de SP.

Lees ook:
Mondelinge vragen over dagbesteding (Goede dagen en Perspectief / aanpassing verordening)
College stelt raad niet in staat haar taak goed uit te oefenen