Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 mei 2021

Kritisch op macht burgemeester bij drugsaanpak

Maandagavond 10 mei debatteerde de gemeenteraad over het Damocles-beleid. D66 vindt deze verruiming van de Opiumwet véél te ver gaan. Deze maatregelen drukken drugs- en drugsgebruik verder de illegaliteit in en dat moeten we niet willen.  Voor D66 is het dan ook van belang dat we het beleid aanscherpen op drie onderdelen: focus op zware criminaliteit, volg de escalatieladder of informeer de raad, en vergroot de handelsvoorraad voor coffeeshop-uitbaters.

 

Focus op zware criminaliteit

Voor D66 is drugscriminaliteit per definitie ondermijnend en dit moet hard worden aangepakt. Gebruik van drugs is dat echter niet per definitie. Maar in het huidige beleid kan de vondst van een kleine voorraad zonder waarschuwing leiden tot een sluiting van drie maanden. “Er wordt een significante stijging – van 2 naar 10 tot 20 sluitingen per jaar – verwacht.  We hopen natuurlijk dat de burgemeester  dit ook niet wil en dat hij de ernst, omvang en omstandigheden afweegt bij het nemen van een beslissing bij het sluiten van een pand” zegt Marco van Driel. Maar of en hoe hij dit doet, ligt wat D66 betreft onvoldoende vast. Dit werkt willekeur in de hand en zou niet moeten kunnen.

Volg de escalatieladder of informeer de raad

De fractie van D66 heeft ook moeite met het instellen van een handhavingsmatrix/escalatieladder waarbij de burgemeester stappen kan overslaan. Ook hier ontstaat namelijk ruimte voor willekeur én zijn maatregelen achteraf moeilijker te controleren. D66 wil graag weten hoe de burgemeester denkt om te gaan met deze bevoegdheid en of hij in deze gevallen de gemeenteraad ook informeert.

Uitzondering coffeeshops

Een derde heikel punt voor D66 is de handelsvoorraad van coffeeshops. Voor een gezonde bedrijfsvoering moet een coffeeshop kunnen inkopen en voorraad houden, maar dit is nu tegenstrijdig met het beleid. De toegestane voorraad is klein. Daarvan afwijken strafbaar, maar zeer gewenst om goed te kunnen ondernemen. Vergelijkbaar met de individuele gebruiker zou D66 graag zien dat niet het repressieve systeem leidend is, maar dat we in Zwolle met gezond verstand en het nodige maatwerk kijken naar passende oplossingen.

 

D66 is van mening dat  met méér bestrijding, méér wetten en méér stoere taal gaan we de drugsoorlog niet winnen. Voor gebruikers en coffeeshops werkt deze aanpak simpelweg niet. Mensen gebruiken drugs. We kunnen onze ogen daarvoor willen sluiten, maar het gebeurt. Laten we de gebruiker daarom niet wegzetten als crimineel en onze beperkte middelen een menskracht vooral inzetten op de strijd tegen de echte misdaad.