Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 mei 2021

Duidelijkheid over jeugdzorgkosten

Maandagavond 17 mei debatteerde de gemeenteraad over de kosten voor de jeugdzorg. Momenteel kampt de gemeente met een overschrijding van 3 miljoen op de jeugdzorg. Waar die overschrijding precies vandaan komt moet nog uit analyse blijken.

Wat D66 betreft is zolang deze analyse ontbreekt het onmogelijk om een stap te zetten. We hebben al meermaals gepleit voor een brede maatschappelijke discussie over jeugdzorg. Zolang de bekostigingsstructuur blijft zoals die is, is het noodzakelijk het gesprek te voeren over de vraag wanneer er wel en wanneer er geen jeugdhulp aangeboden moet worden. D66 vraagt het college om na afloop van de analyse van de overschrijdingen, die brede maatschappelijke discussie op te starten en zelf ook met een visie te komen.

D66 wil op deze visie wel vast een klein voorschot nemen. De ingezette koers van normaliseren lijkt ons verstandig. Belangrijk daarbij is om jongeren die hulp ontvangen  een normaal leven te laten leiden waarbij zorg dicht bij huis en de eigen sociale omgeving gegeven wordt. Het inzetten van ervaringsdeskundigen kan daarbij helpen. Ook het digitaliseren van het contact met jongeren kan een goede stap zijn: voor veel jongeren is het online leven net zo tastbaar en reëel als het offline leven, door ook makkelijker online bereikbaar te zijn wordt zorg laagdrempelig.

Maar D66 vindt het net zo belangrijk dat met een bredere blik gekeken wordt naar wat jongeren nodig hebben, ook buiten jeugdzorg. Denk aan een omgeving die sporten stimuleert, groener is, ontmoetingsplaatsen in de buitenruimte biedt. Gewone zaken die bijdragen aan een leefbare stad, maar ook vooral voor jongeren vaak van belang zijn. Daarnaast moeten jongeren zelf betrokken worden bij het eigen zorgtraject. Het onlangs door Unicef en de Universiteit Leiden uitgebrachte rapport over jeugdzorg ten tijde van Corona onderstreepte opnieuw hoe belangrijk dit is: maar 53% van de jongeren gaf aan voldoende inspraak te hebben ervaren.

Zwolle kijkt voor de aanpak van het probleem met de jeugdzorgkosten erg naar het Rijk. Grote veranderingen lopen op deze manier erg traag. D66 vindt dan ook dat we de hand in eigen boezem moeten steken en zorgen dat er ruimte ontstaat in het aankooptraject om over alternatieven en innovaties na te denken.