Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 mei 2021

APV 2021: duurzame evenementen ondanks belofte weer op lange baan

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei debatteerde de gemeente raad over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan verschillende regels over openbare orde en veiligheid die in Zwolle gelden, maar ook over milieu. D66 vindt dat de APV een jaarlijkse update verdient, gezien de snelle ontwikkelingen en de groei van de stad. Zwolle loopt op een aantal punten achter ontwikkelingen aan, wij vinden dat Zwolle meer regie zou moeten hebben en in zou moeten spelen op voorspelbare toekomstige ontwikkelingen. D66 vroeg in haar bijdrage verder onder andere aandacht voor de regels omtrent evenementen.

Wethouder komt toezegging niet na

Glas kan in het kader van openbare orde en veiligheid verboden worden voor evenementen staat in de APV 2021. Het duurzaamheidsdoel geldt echter slechts voor een paar grote evenementen in de nieuwe APV. D66 wil dat verbreden naar alle evenementen en is teleurgesteld dat wethouder Schuttenbeld van GroenLinks haar toezegging uit januari 2019 (2,5 jaar geleden, ruim voor corona) op dit punt niet is nagekomen. In navolging van andere steden wil D66 daarom dat de wethouder als de wiedeweerga richtlijnen voor duurzame evenementen opstelt en deze op korte termijn alsnog doorvoert in de APV. Het verbieden van ballonnen hoort daar wat ons betreft ook bij.

Buitengebied vraagt om eigen regels voor evenementen

De bewoners rond de Wijthmenerplas die jaren geleden daar zijn komen wonen onder de belofte van rust en ruimte strijden reeds lange tijd tegen geluidsoverlast door evenementen bij de plas. Het overleg tussen gemeente en bewoners is precair. Het verbaast ons dan ook dat het college de regels voor kleine evenementen aanpast zonder dat met deze mensen besproken te hebben. Van 40 naar 50 decibel is een groot verschil.

D66 vindt dat er in bepaalde buitengebieden terughoudend omgegaan moet worden met geluid. Hinder moet voorkomen worden en zoals het college zelf schrijft “het is maatwerk en dat blijft ook zo”. Zwolle is levendig en gezellig en biedt volop ruimte voor evenementen,  maar is ook aantrekkelijk om haar groene natuurrijke stadsranden. Die moet je koesteren. Wat ons betreft komt er een aparte regel voor het buitengebied aangezien de hinder hier van een heel andere orde is dan in dicht bewoonde delen van de stad. De fractie is van plan hiervoor een amendement in te dienen.