Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 mei 2021

D66 Zwolle stelt vragen: Stopzetten uitkering bij gedwongen opname ggz voorkomen

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. En dat laatste geldt zeker voor kwetsbare mensen in de samenleving. Onlangs verscheen een artikel in de Volkskrant waarin belangenorganisaties zich zorgen maken na signalen dat de uitkering van psychiatrische patiënten wordt stopgezet bij gedwongen opname. Een zeer onwenselijke situatie, stelt D66-burgerraadslid Marco van Driel die daarom van het college wil weten of dit ook in Zwolle plaats vindt. “We moeten het kwetsbare mensen die gedwongen worden opgenomen niet nog moeilijker maken.”

Gevolgen bij terugkeer in het normale leven zijn groot

In recent verschenen artikelen in de media wordt geschetst hoe bij mensen met psychische problemen die gedwongen worden opgenomen in een GGZ instelling de bijstand (volgens de Participatiewet 2015) zou moeten worden stopgezet. Met alle gevolgen van dien. Veelal zijn mensen niet goed op de hoogte van het feit dat hun uitkering is stopgezet, zijn er geen financiële reserves en zijn de gevolgen bij terugkeer in het normale leven groot.

In de praktijk gaat het niet altijd goed

Omdat GGZ instellingen verplicht zijn gemeenten te betrekken in geval van een gedwongen opname zijn er oplossingen voorhanden: De gemeente kan in zo’n geval de bijstand namelijk tijdig stopzetten en zo nodig bijzondere bijstand aanvragen, zodat vaste lasten als huur en een zorgverzekering kunnen worden doorbetaald. Zo kan worden voorkomen dat mensen die na verblijf in een instelling terugkeren, niet ineens in nog veel grotere (financiële) problemen zitten. Marco: “Op papier klinkt dit redelijk, maar in de media lezen wij dat dit in de praktijk niet altijd goed gaat.”

Duidelijkheid gevraagd over de Zwolse werkwijze

D66 Zwolle stelt daarom schriftelijke vragen aan het college waarin duidelijkheid wordt gevraagd over de Zwolse werkwijze. Zo willen wij onder meer weten of er in Zwolle ook uitkeringen worden stopgezet van mensen die gedwongen zijn opgenomen en wat er wordt gedaan om te voorkomen dat mensen die in deze situatie zitten in de financiële problemen komen.

Alle gestelde vragen lees je hier:
Vragen over stopzetten uitkering bij gedwongen opname ggz