Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 juni 2021

Passende ondersteuning met zorgkostenregeling, ook voor studenten

Maandagavond 7 juni debatteerde de gemeenteraad over de zorgkostenregeling waarmee de gemeente minima, chronisch zieken en beperkten ondersteunt door onder andere het aanbieden van een collectieve zorgverzekering. Het aflopen van het huidige contract vormt de aanleiding voor dit debat. Daarom moet er gezocht worden naar een alternatief.  D66 is van mening dat het college met dit voorstel de mogelijkheid heeft om de ondersteuning aan minima efficiënter in te richten. Zowel voor gemeente als voor onze inwoners.

D66 vindt keuzevrijheid voor inwoners en de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk erg belangrijk. Minima kunnen voortaan kiezen uit meer aanbieders en meer pakketten èn financieel kunnen betere afwegingen gemaakt worden over wat best passend is. Ook krijgen preventie en vroegsignalering een prominentere plek door de invoering van- en samenhang met de nieuwe wet schuldhulpverlening, waardoor problematische schulden duurzamer worden voorkomen. “Opgeteld moet dit leiden tot beter passende ondersteuning” aldus Oswald van Dam.

Toch ziet D66 ook punten waarop het beter kan. Zo moet er een passender declaratiesysteem komen voor het voorgeschoten eigen risico. Vanwege de kwetsbare financiële positie van minima vinden wij het van groot belang dat inwoners per kwartaal hun eigen risico vergoed kunnen krijgen. i.p.v. jaarlijks. Ook ziet D66 graag een vergoeding van de eigen bijdrage via bijzondere bijstand. Tot slot willen wij net als de participatieraad dat de regeling ook open wordt gesteld voor studenten. Ook zij hebben vaak weinig inkomen, maar soms hoge zorgkosten. D66 wil voorkomen dat specifiek voor studenten deze kosten leiden tot betalingsachterstanden en schulden.

Op 14 juni wordt het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Tijdens de besluitvormende zal er gestemd worden om de verordening zorgkostenregeling vast te stellen.