Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 juni 2021

Geef groen volwaardige plek bij ontwikkeling van de stad

Maandagavond 14 juni 2021 deed onze fractie tijdens de raadsvergadering via een motie het voorstel om bomen en groen volwaardig mee te nemen bij bouwplannen. Aanleiding voor het voorstel was een brief van Zwolle Groenstad over de moeraseiken in het Broerenkwartier die weggehaald gaan worden zodat de vrachtauto’s van de bouwer er bij kunnen. Door de timing maken de bomen weinig kans dit te overleven, terwijl de plannen er al eventjes liggen. Er was dus tijd genoeg. Het gaat echter niet om de moeraseiken alleen.  Uit navraag en eerdere ervaring weten we dat kap van bestaande bomen in veel gevallen voorkomen kan worden als bomen en groen vanaf het begin bij planvorming worden meegenomen en wanneer er actief op gestuurd zou worden bij de uitvoering.

Hoewel het college positieve stappen zet op het gebied van groen is deze werkwijze nog niet vanzelfsprekend. Daarnaast is er nog geen beleid voor het integraal meenemen van bestaand en nieuw groen bij fysieke ontwikkelingen in Zwolle. De motie geeft gehoor aan de roep van Zwolle Groenstad zodat we de waarde van bomen – schaduw, biodiversiteit, klimaatadaptatie, schoonheid, schone lucht – ten volle kunnen benutten in onze stad en kunnen genieten van al het groen.

De motie werd mee ingediend door de PvdA en CDA en kreeg steun van Swollwacht en de SP. Doordat de stemmen staakten wordt de motie volgende vergadering weer in stemming gebracht.

Andere fracties stemden tegen omdat de wethouder aangaf met een handelingsperspectief en aanscherping van het groenbeleid te komen. Een mooie stap, maar niet genoeg aangezien dit ook vanuit het fysieke domein opgepakt zou moeten worden. Daarbij is het een mooi signaal vanuit de gemeenteraad hier daadkrachtig uitvoering aan te geven.