Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 juni 2021

D66 wil tempo maken met inzet SDG’s

Op maandag 21 juni behandelde de gemeenteraad de jaarstukken 2020. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente. Met deze stukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting van 2020. De jaarstukken behandelen we misschien wel op het moment van een ommekeer; langzaam ontstaat het perspectief dat we weer terug kunnen keren naar een echte ‘samenleving’. Maar nu kijken we vooral terug en dat doen we op een bewogen jaar waarin belangrijke onderwerpen zoals de Sustainable Development Goals vertraagd werden. 

Vorig jaar is het inzetten van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDG’s) als integraal afwegings- en rapportage instrument door de accountant geadviseerd en daarna in het debat toegezegd aan de gemeenteraad.  Naast de toezegging ligt er sinds vorig jaar ook een motie met dezelfde strekking in pré-advies. “We hadden toch echt wel verwacht daar nu iets over terug te vinden. We vonden het dan ook bijzonder dat het college op de technische vraag van Groen Links aangeeft dat Zwolle zich nog niet heeft aangemeld als Global Goals gemeente en dat er ook nog geen concrete aanpak bestaat over het inzetten van de SDG’s” zegt Mark Oldengarm.

D66 is kritisch op het tempo van het college en vraagt of we bij de begroting dan wel een plan mogen verwachten. D66 doet dit omdat de 17 Global Goals dé wereldwijde duurzaamheidsagenda zijn tot 2030 en verbonden zijn met de opgave van gemeente. “De inzet van gemeente is nodig voor het behalen van deze doelen. Zwolle mag hier niet op achterblijven, maar de Global Goals zijn voor  Zwolle ook een leidraad om te werken aan integrale duurzaamheid” aldus Mark.