Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Oproep tot verandering: milieubelang hoogste prioriteit

Natuur, energie, gezondheid en klimaat zouden wat D66 betreft de eerste prioriteit van het college moeten zijn. Toch blijft het college de nadruk de komende jaren leggen op wonen en werk. D66 vraagt het college haar blik op de toekomst te richten: op milieubelangen dus. “Dit is in zichzelf een bron van economische dynamiek en vooruitgang wanneer je dit in samenhang met de andere opgaven – zoals werk en wonen – oppakt. Het college zou hier ook op moeten willen inzetten” aldus Sonja Paauw.

Korte termijn belangen te lang de overhand

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota doet Sonja Paauw een oproep tot verandering. “De korte termijn belangen van de mens hebben te lang de overhand gehad. Economische waarden overheersen alles: het belang van dieren, natuur en van mensen die niet profiteren van groeiende winsten”, zegt Sonja. D66 vindt dat dit anders, beter, en sterker moet. D66 ziet kansen bij onder andere de herstelmaatregelen na corona, natuur- en milieueducatie en de bomenverordening.

Breng milieudoelen dichterbij met herstelmaatregelen

Een goed begin bij deze verandering kan gemaakt worden door bij de herstelmaatregelen na corona de milieudoelen dichterbij  te brengen. D66 vraagt het college daarom na te denken over hoe korte termijn maatregelen voor herstel de wenselijke lange termijn doelen kunnen faciliteren of dichterbij brengen.

Natuur- en milieueducatie als basis voor een groene stad

Wat ook bijdraagt aan de verandering en fundamenteel is, is natuur- en milieueducatie. D66 wil dat er een volwaardig plan voor de Nooterhof komt. Voor de toekomst is het belangrijk dat jong en oud natuur op een leuke manier ervaren en beseffen dat we er onlosmakelijk mee verbonden zijn.  D66 vindt het belangrijk dat mensen kennis hebben van natuur en milieu. Onbekend maakt immers onbemind.” Betrokkenheid bij planten en dieren ontstaat wanneer je zelf kan ervaren en beleven. De basis voor onze natuurrijke groene stad begint hier en daarom is het zo belangrijk dat we hierop inzetten” aldus Sonja.

De waarde van bomen

Ook bomen dragen veel bij aan een goede toekomst. Er is een voorstel voor een nieuwe bomenverordening waar D66 in grote lijnen positief over is. Omdat bomen zeer waardevol zijn voor de stad, willen wij voorstellen hier ambities en doelstellingen voor te formuleren waarbij de waarde van bomen het uitgangspunt vormt. Dat betekent dat we per gebied zouden moeten bepalen welke boomwaarde we willen en deze meetbaar formuleren in de begroting. Om dit te realiseren dient D66 een motie in. Deze motie lees je hier.