Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 juni 2021

Van ambitie naar concrete actie voor cultuur

Er moet meer gebeuren aan het versterken van het kunstklimaat in Zwolle. Een stad met een levendig kunstklimaat is namelijk aantrekkelijk voor werknemers en dus voor werkgevers, draagt bij aan ontmoeting en de open tolerante samenleving die D66 Zwolle graag ziet. Er liggen mooie ambities die zelfs reiken tot 2040, maar concreet zijn ze nog steeds niet. D66 vraagt het college bij de behandeling van de perspectiefnota daarom om actie.

Cultuur nodig voor een sterke sociale basis

Culturele voorzieningen in een stad bepalen in belangrijke mate de identiteit van die stad en zijn nodig voor een sterke sociale basis. De kwetsbaarheid, kracht, en bijzonderheid van het leven komt tot uiting in boeken, theater, beeldende kunst, muziek, dans en allerlei andere kunstvormen. D66-fractievoorzitter Sonja Paauw: “Hoewel social media het vaak anders doet lijken, zijn wij allemaal uniek en anders, doen we dingen goed en ook verkeerd en dat is geweldig. Zwolle mag dat waarderen en uitstralen. In Zwolle kun je jezelf zijn.” D66 is daarom ook blij met de grote rol die cultuureducatie op onze scholen heeft en wil dit verder versterken. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om zich op allerlei terreinen te ontplooien en maakt culturele deelname laagdrempeliger.

Stevige visie en ambitie

D66 staat voor een stevige visie en ambitie die leidt tot een levendig kunstklimaat. Daarom wil D66 bij de begroting eindelijk een plan van aanpak inclusief financiële middelen die voorziet in de behoefte aan atelier en toonruimte voor kunstenaars. “Wij horen nu te vaak dat er geen betaalbare atelierruimte is. Dat is zonde, want plaatsen om kunst te maken en te laten zien maken Zwolle verrassender en leuker” zegt Sonja. D66 wil dan ook dat deze ruimte er komt en ziet kansen bij de transformatie van kantoren die leegstaan en leeg blijven staan door de effecten van corona. “Met creatieve oplossingen moet het toch mogelijk zijn de bestaande ruimte in de stad beter te benutten” stelt Sonja.

Lees ook:
Steungeld cultuur moet nu ook naar makers in nood
PvdA en D66: Help Zwolse kunstenaars aan ruimte