Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2021

Basisbaan werkt voor mensen

Conciërges en klassenassistenten op school, hulpen langs het sportveld en ondersteuners in het verpleeghuis of het wijkcentrum. Wat de PvdA, D66 en de SP betreft allemaal waardevol werk dat gedaan kan worden, door mensen die hun plek op de reguliere arbeidsmarkt niet weten te vinden. Volgens de drie Zwolse oppositiepartijen is het tijd om ook in Zwolle te starten met een proef met de basisbaan: volwaardige vaste banen met veel impact voor de maatschappij. Zij dienen op 5 juli een motie in om ook in Zwolle te starten met Basisbanen.

“We zien in Groningen dat het werkt” zegt PvdA fractievoorzitter Patty Wolthof. “Daar zijn inmiddels 30 mensen aan passend werk geholpen, die er op de reguliere arbeidsmarkt niet tussenkwamen.”. De drie partijen dienen maandagavond tijdens de raadsvergadering over de Perspectiefnota 2022-2025 een motie in, waarmee ze het college van burgemeester en wethouders oproepen om voor de begroting 2022 in november te komen met een voorstel om een pilot met basisbanen te starten in Zwolle.

“Juist in de coronatijd zien we de druk in het onderwijs en de zorg oplopen, en de druk was daar al niet laag.” vertelt SP-raadslid Bert Sluijer, “tegelijkertijd staan er mensen aan de kant die de kans moeten krijgen op een passende baan tegen een eerlijk loon.”

“Deze basisbanen leveren zowel de samenleving áls mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt iets op. Het hebben van een baan zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en is goed voor iemands mentale en fysieke gezondheid. Het is dus een win-winsituatie.” vult D66-fractievoorzitter Sonja Paauw aan.

______________________________________________________________

D66 is voor echte banen met een echt salaris
D66 is vooral voor échte banen met een écht salaris. Want uiteindelijk is werk de beste bron van stabiliteit en kansen én leidt het hebben van werk bij uitstek tot een vrij en zeker bestaan. Het hebben van werk moet wat D66 betreft altijd prioriteit hebben en worden nagestreefd. Hoe veel drempels en lastigheden er ook (lijken te) zijn.

Maar D66 realiseert zich ook dat een baan niet voor iedereen even haalbaar is. En dat ook in Zwolle inwoners soms langdurig aan de kant van de arbeidsmarkt staan. Zonder uitzicht op werk. Niet omdat gemeente te weinig doet om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Maar wél omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft ontwikkeld tot deze inwoners.

De basisbaan als participatie-instrument
D66 wil deze inwoners alternatieven bieden. Hen de kans geven om alsnog mee te doen en hun talenten te ontplooien. Bijvoorbeeld via een basisbaan. Maar wat is een basisbaan? In Zwolle hebben we hier nog geen gedeelde definitie van. Alle politieke partijen hebben een eigen beeld bij wat een basisbaan zou moeten zijn. De één ziet basisbanen als gesubsidieerd werk (de basisbaan als een andere manier van sociale zekerheid). De ander ziet basisbanen als een vorm van een werkervaringsplaats (de basisbaan als re-integratie instrument) en voor D66 is de basisbaan vooral een middel om inwoners zonder uitzicht op werk tóch perspectief te bieden en mee te laten doen (de basisbaan als participatie-instrument). Bijvoorbeeld door als mede-coördinator in een wijkcentrum, hulpconciërge op school of een extra gastvrouw/man bij de gemeente waardevol werk te doen. In Groningen bestaat de Basisbaan al en de ervaringen zijn positief.

Basisbanen zijn géén nieuwe Melkertbanen
De basisbaan is wat ons betreft dus géén re-integratie instrument en ook niet bedoeld om door te stromen naar regulier werk, al mag en kan dit soms gebeuren. Dit is meteen ook de reden waarom wij de vergelijking met de oude Melkertbanen niet juist vinden. Het gaat om verschillende dingen, voor verschillende groepen en met verschillende doelen. Melkertbanen waren bedoeld als re-integratie en doorstroominstrument voor mensen met perspectief op een reguliere baan. De basisbanen die wij voor ogen hebben zijn juist níet bedoeld als opstapje naar een echte baan, maar een middel om inwoners mee te laten doen.