Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2021

Blog Marco van Driel: In een vertrouwde omgeving voel je je het fijnst

Voor mensen die vanwege psychische kwetsbaarheid beschermd wonen (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning) verandert er de komende jaren veel. Dit komt niet alleen doordat wet- en regelgeving verandert, maar ook doordat de geestelijke gezondheidszorg (ggz) het aantal plekken in instellingen afbouwt en zorg steeds vaker wordt verplaatst naar mensen thuis. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want in je eigen vertrouwde omgeving voel je je het fijnst en herstel je het best. Een eigen huis zorgt er ook voor dat je meer verantwoordelijkheid en regie krijgt over je eigen leven. D66 vindt dat belangrijk, want het vergroot de kans dat het je gaat lukken om zelfstandig te blijven wonen. Daarbij, waarom zou je moeten verhuizen als je tijdelijk hulp- of ondersteuning nodig hebt?

Beschermd in een instelling of thuis?

Het verschil met hoe het nu is geregeld is groot. Nu nog wonen veel mensen in een instelling voor beschermd wonen. Door alle veranderingen gaan meer mensen die nu nog beschermd wonen op termijn waarschijnlijk zelfstandig wonen. Dan krijg je (als je dat nodig hebt) hulp- en ondersteuning aan huis (beschermd thuis). Of en wanneer dat het geval is hangt af van je persoonlijke situatie. Als je nog veel ondersteuning nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen dan blijf je waarschijnlijk voorlopig nog in een instelling wonen. Wie minder hulp nodig heeft wordt straks ondersteund om zelfstandig te gaan wonen.

Grote uitdaging voor gemeenten

Om ervoor te zorgen dat meer mensen zelfstandig kunnen wonen verandert er voor gemeenten veel. Zij moeten veel regelen. Nu zijn 43 ‘centrumgemeentes’ verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die beschermd wonen. Centrumgemeentes hebben extra taken en Zwolle is er daar een van. Vanaf 2022 stoppen de extra taken van de centrumgemeentes en zijn alle afzonderlijke gemeentes in Nederland verantwoordelijk voor mensen die beschermd wonen. Wanneer meer mensen van een instelling naar een eigen huis verhuizen, zijn straks minder beschermd woonplekken nodig.

Vanaf 2023 wordt ook het geld voor beschermd wonen anders over de gemeenten verdeelt. Voor de regio Zwolle betekent dit dat er minder geld voor beschermd wonen beschikbaar is. Dit betekent grote uitdagingen: zijn er genoeg woningen voor deze mensen, is er voldoende ondersteuning beschikbaar? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de nieuwe omgeving (welkom in de wijk) en is daar genoeg geld voor?

Ook thuis veilig en vertrouwd

D66 vindt dat je alleen kunt verhuizen naar een eigen huis (kamer, of appartement) als er genoeg goede hulp- en ondersteuning bij je thuis kan worden gegeven. Misschien vind je het wel spannend of zie je er tegenop. Of misschien is de stap naar zelfstandig wonen wel te groot en wil je liever eerst (met lotgenoten) in een soort tussenvorm wonen waar hulp misschien niet altijd aanwezig is, maar waar je de begeleiders wel altijd kunt bellen.

Hoe dan ook, het is wel duidelijk dat de hulp- en ondersteuning heel anders geregeld wordt dan nu. Dit kost tijd en geld en dat is voor D66 een grote zorg. Een zorg omdat er al best snel dingen veranderen en omdat de gemeente Zwolle nog geen grote stappen heeft gezet om de hulp- en ondersteuning anders in te richten.

Geld inzetten voor de mensen die het nodig hebben

Daarbij weten we dat de veranderingen veel geld kosten en dat is er niet. Dat is het tweede punt waar we zorgen over hebben. Het is niet voor niets dat we het college (van burgemeester en wethouders) al sinds 2019 vragen plannen te maken en zich goed voor te bereiden. Helaas heeft het college ervoor gekozen het beschikbare geld niet in de voorbereiding te steken, maar om het geld structureel op te nemen als besparing in de begroting. Het wordt tijd om te kiezen. D66 wil dat het college het geld inzet voor de mensen die het nodig hebben en diende daar maandag 5 juli 2021 een motie voor in. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Zo hoeven mensen die straks zelfstandig gaan wonen zich geen zorg te maken.

Marco van Driel, burgerraadslid en lijsttrekker

Lees ook:
Marco van Driel lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022!
D66 Zwolle stelt vragen: Stopzetten uitkering bij gedwongen opname ggz voorkomen