Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2021

D66 Zwolle stemt tegen Perspectiefnota

D66 heeft maandag 5 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen de zogeheten Perspectiefnota gestemd. Net als PvdA en SP konden wij niet akkoord gaan met de keuze van het college om nu al een fors bedrag te reserveren voor een zogeheten Strategische Investeringsagenda omdat andere investeringen die zij wil doen pas dit najaar bekend worden bij de begroting en we dan een samenhangende integrale afweging willen maken.

Weinig te kiezen voor de gemeenteraad

Welke richting willen we in de gemeente Zwolle de komende jaren op? Die vraag speelde tijdens de bespreking van de zogeheten Perspectiefnota. Met moties en amendementen kunnen de fracties de koers van het college bijstellen als zij dat nodig achten. In het najaar wordt vervolgens gekeken welke financiƫle keuzes daar bij horen. Dat is ook de insteek van het college en door voor de Strategische Investeringsagenda wel al geld te reserveren is zij op dit punt inconsequent.

D66 fractievoorzitter Sonja Paauw: “Door nu te kiezen voor structurele en incidentele vulling van het fonds, staat de raad straks wellicht voor het feit dat er niet of minder geld gaan kan naar bijvoorbeeld het sociaal domein, de Nooterhof, kunst en cultuur of laaggeletterdheid. De raad overziet dat op dit moment niet door onvoldoende inzicht in de keuzes die het college wil maken, immers die krijgen we pas bij de begroting. Er liggen nogal wat ambities en opgaven die structurele middelen vragen, en die zijn er onvoldoende. Dat maakt het lastiger, we zullen echt scherpe keuzes moeten maken bij de begroting. Omdat D66 de afweging waar het geld naar toe gaat integraal wil afwegen stemmen we tegen met de opmerking dat als de Perspectiefnota losgekoppeld was geweest van de strategische investeringsagenda en bijbehorende financiĆ«le middelen we voor hadden gestemd.”

Oppositiepartners konden niet instemmen met Perspectiefnota

Met een amendement probeerden PvdA, SP en D66 nog om de financiering van het Strategisch Investeringsfonds jaarlijks bij de begroting integraal af te laten afwegen, maar die kon niet op een meerderheid rekenen. En daarmee konden de drie oppositiepartners niet instemmen met de Perspectiefnota zoals die door het college werd voorgesteld. Het is vrij uniek dat drie partijen tegen zo’n belangrijk collegevoorstel stemmen. Sonja: “Het is een stevig signaal dat we afgeven, maar we konden ook niet anders dan tegen stemmen. De gevolgen van de manier waarop het college nu al geld reserveert, past niet bij de manier waarop wij vinden dat de gemeenteraad zou moeten werken.”