Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 augustus 2021

Gemeente mist antenne voor bewoners

Betrek mensen eerder bij plannen in hun buurt of straat. Laat dit initiatief niet alleen over aan aanvragers van vergunningen voor bijvoorbeeld hoge masten, maar informeer als gemeente proactief omwonenden over plannen die hen raakt. D66 Zwolle roept het college hiertoe op nadat bewoners van de Energieweg per toeval ontdekten dat een hoge zendmast in hun straat wordt vervangen door nog een hogere mast.

D66 Zwolle vindt dat inwoners proactief  geïnformeerd moeten worden over zaken die direct hun leefomgeving raken. Daarbij wijst D66 op de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Zwolle. Deze legt de verantwoordelijkheid om buurtbewoners te informeren over veranderingen in de fysieke omgeving bij initiatiefnemers (inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties), maar is ook duidelijk over het feit dat de gemeente daar wel een rol in heeft. In de Omgevingsvisie lezen we: “Uiteraard helpt de gemeente daarin. We hebben de nodige ‘antennes’ in de Zwolse wijken en het buitengebied, waardoor we initiatiefnemers op pad kunnen helpen in het leggen van contact en zorgen voor verbinding.”

De situatie om de zendmast aan de Energieweg geeft aan dat Zwollenaren nog niet kunnen vertrouwen op de ‘antenne’ van de gemeente. D66 Zwolle blijft zich daarom inzetten om inwoners van Zwolle actiever te betrekken en roept het college op burgers proactief te informeren over zaken die hun directe leefomgeving raakt.