Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 augustus 2021

Benut de inspiratie en verbeelding van inwoners bij Omgevingsvisie

De basis voor het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving moet worden vastgelegd in de Omgevingvisie.  Deze visie schetst een beeld van hoe de stad er in de toekomst uit zal zien. D66 vindt het belangrijk dat we de stad samen vormgeven en inwoners en organisaties betrokken worden. D66 riep het college daarom tijdens het debat over de Omgevingsvisie van maandag 30 augustus op om de verbeelding en inspiratie van inwoners over hoe de stad er uit moet komen te zien te benutten.

Er zijn volop creatieve en inspirerende manieren om te zorgen voor een mooie, groene en gezonde stad. Wat D66 betreft begint dit bij een klimaat waarin mensen op inspirerende en professionele wijze meegenomen worden en mee kunnen denken bij hun leefomgeving. Mee kunnen denken over de vraag: wat voor stad willen we zijn? “Dat is een continu en stromend proces waarin de verbeelding een grote rol speelt, met een duidelijke plek (online en fysiek) in de stad waar je ideeën kunt bespreken en plannen kunt inzien, waar je kunt sparren met ambtenaren om te kijken wel participatieproces het beste bij jouw initiatief past” aldus Sonja Paauw. D66 vindt het belangrijk dat inwoners, al voor er een plan is, kunnen meedenken over opgave in de stad.

Om te zorgen dat Zwolle haar gestelde doelen en ambities haalt, en de kennis en kunde van inwoners benut, is sturing nodig. De minimale basis ligt er misschien wel, maar volgens D66 is dit niet genoeg. De Stadsbouwmeester zou wat D66 betreft hierbij kunnen helpen. Hij of zij kijkt met overkoepelende blik en brengt zaken bij elkaar, neemt de stad mee in omgevingsbewustzijn en stuurt op kwaliteit en heeft dus toegevoegde waarde. De hele bijdrage van D66 over de Omgevingsvisie lees je hier.