Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 september 2021

D66 stemt in met Omgevingsvisie: op naar dromen, denken en dialoog

Maandag 13 september nam de gemeenteraad een besluit over de Zwolse Omgevingsvisie die na een lang proces tot stand is gekomen. ‘Ons Zwolle van morgen’, is de naam van de Omgevingsvisie. Een titel die verantwoordelijkheid van ons allen (inwoners, overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties) én zorg voor een goede toekomst in zich draagt. De eerste Zwolse Omgevingsvisie, vol mooie ambities. Ambities die nauw aansluiten bij hoe D66 de toekomst ziet, maar die soms ook botsen. Het bedenken van win-win mogelijkheden, multifunctionele ontwikkelingen waarbij de ene ambitie de andere versterkt vormt een belangrijke bodem van de visie. Soms kan dat niet en moeten we scherpe keuzes maken. D66 heeft hier de afgelopen jaren steeds richting op gegeven, we waren kritisch, wilden de ambities in lijn brengen met de spelregels en meer inhoud zien op een aantal punten. Ook het toevoegen van een sturingsfilosofie vonden wij belangrijk. Maandag 13 september resulteerde dit in een aantal moties en amendementen waarvan er veel steun van de gemeenteraad kregen. Onze fractie stemde daarna in met de visie met de woorden van fractievoorzitter Sonja Paauw: “Want, de eerste visie ligt er en de verdere ontwikkeling ervan is een stromend, blijvend en uitdagend proces voor iedereen. Wij wensen met name de gemeentelijke organisatie en het college, maar ook de mensen in Zwolle hier heel veel succes en plezier bij. Op naar dromen, denken en dialoog.”

N.B. Een van de volgende stappen is dat er participatiebeleid komt. Hierover krijgt de gemeenteraad een apart voorstel.

Amendementen

Moties