Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 september 2021

Blog Olivier van Bekkum: alle argumenten op tafel

Check voordat je als gemeenteraad een besluit neemt of de inspraak van burgers daadwerkelijk goed geregeld is. Als dat niet zo is, neem dan geen besluit. Dat scheelt een hoop heen en weer gefiets.

Elk raadslid komt ze tegen: bewoners die zich zorgen maken of het simpelweg niet eens zijn met plannen van de gemeente of een projectontwikkelaar. Het kan dan gaan om bouwplannen of het plaatsen van een hoge antenne. Die bewoners kloppen aan bij ons, de politiek. Vaak volgt op een mailtje een goed gesprek. Soms telefonisch. Als nodig springen we op de fiets en gaan we langs. Want D66 is blij met mensen die van zich laten horen. Het zijn de doorzetters die er vaak niet voor terugdeinzen om pakken papier met regelgeving door te spitten om uit te vogelen hoe het zit.

Zo klopten er onlangs wederom betrokken Zwollenaren bij D66 aan en Sonja Paauw en ondergetekende deden open. We spraken met vertegenwoordigers van het Platform Zwolse Wijken. Een goed gesprek over hoe burgerparticipatie anders en beter kan. Dat burgers met een mening over op handen zijnde veranderingen hun zorgen kunnen delen. Inderdaad, dat gebeurt natuurlijk al in Zwolle. Dat gaat soms goed, maar vaak ook niet. Het komt voor dat mensen niet weten hoe ze hun stem kunnen laten horen, of simpelweg te laat ontdekken dat een nieuw plan hen nadelig raakt. Betrek hen eerder en je voorkomt veel onvrede achteraf.

Vanuit D66 denken we druk na over hoe je op een betere manier mensen slimmer en makkelijker kan betrekken bij de stad. Dat als nodig een plan wordt aangepast. Maar nog belangrijk is dat iedereen uiteindelijk begrijpt waarom een bepaalde beslissing is genomen. Natuurlijk is het jammer als jouw argument geen doorslag geeft om iets wel of juist niet te doen. Maar nog zuurder is het als je je niet gehoord voelt, of dat je als belanghebbende niet eens om je mening bent gevraagd.

De vertegenwoordigers van het Platform hadden ook al met andere partijen gesproken. Iedereen vindt dat we dit goed moeten regelen. En dat is niet alleen een taak voor ambtenaren, bouwers en beleidsmakers. Ook de gemeenteraad kan zich anders opstellen. Hoe? Zorg dat je voordat je als raadslid instemt met een project, eerst checkt of de inspraak goed is verlopen. Is iedereen betrokken en heeft iedereen de kans gehad mee te denken?? Maak dat onderdeel van de besluitvorming. Stel vooraf de kaders daarvoor vast (hoe zien we het) en toets die kaders voordat je een besluit neemt. Rammelt dit onderdeel? Dan gaan we eerst terug de stad in voordat we een definitief besluit nemen. Heb ik dit bedacht? Nee, dat is een suggestie van onze gesprekspartners. Ik neem ‘m graag over. Niets fijner dan dat je bij het nemen van een ingrijpend besluit zeker weet, dat alle betrokkenen zich gehoord voelen en alle argumenten op tafel liggen. Als dat lukt scheelt dat uiteindelijk  een flink stuk fietsen.

Olivier van Bekkum
Burgerraadslid D66