Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 september 2021

D66: Proces nota ‘Sociale activatie en herstel’ afkeuringswaardig

Tijdens het debat over de beleidsnota sociale activatie en herstel op maandag 20 september heeft onze fractie aangegeven niet tevreden te zijn met de manier waarop dit document tot stand is gekomen. Eerder dit jaar was dat ook het geval bij de nota  ‘Goede Dagen en Perspectief (een ander onderdeel binnen dagbesteding in Zwolle). D66 vraagt de wethouder om opheldering: hoe kan dit gebeuren.

Oneerlijk speelveld

Na publicatie van de regeling kunnen partijen tot 15 oktober 2021 hun aanvragen voor een subsidie indienen. “Deze publicatie vindt pas plaats na vaststelling in de raad op 4 oktober.  De tijd die partijen krijgen is dus heel erg krap” aldus Marco van Driel. Om toch voldoende inschrijvingen te krijgen is de gemeente al eerder gestart met haar lobby richting bestaande aanbieders waarbij sommigen al voor de zomer benaderd zijn en anderen pas daarna. D66 keurt deze manier van lobby-en van de gemeente bij bestaande partijen af. “Er wordt vooraf gestuurd op gewenste uitkomsten. Dat is geen eerlijk proces. En daarmee is er geen eerlijk speelveld voor aanbieders. Er zijn zoveel spelers die staan te trappelen om aan de slag te gaan. Zij krijgen geen eerlijke kans.”

Inzet op preventie

Op inhoud krijgt het beleid onze steun wel. De beleidsnota is goed doordacht en slaat een brug tussen intensieve ondersteuning en de sociale basis. “Veel punten komen overeen met de visie van D66. Zo wordt er ingezet op preventie, ondersteuning zoveel mogelijk in het gewone leven en het versterken van de eigen kracht en regie van de inwoners” aldus Marco.

Op maandagavond 4 oktober 2021 stemt de gemeenteraad over de beleidsnota sociale activatie en herstel. Meer informatie over deze besluitvormende vergadering is te vinden op de website van de gemeente Zwolle.