Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Dit heeft D66 bereikt voor groen en natuur in Zwolle

In 2018 kreeg D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen vier zetels. De afgelopen 3,5 jaar hebben we kritisch, maar constructief oppositie weten te voeren. We wilden resultaten boeken voor een groen, levendig en inclusief Zwolle. Op deze pagina vind je een paar hoogtepunten van wat wij gedaan hebben op het gebied van groen en natuur:

Het stedelijke bomenlandschap van de toekomst

De afgelopen jaren heeft de D66 fractie zich ingezet voor de versterking van onze Zwolse natuur. Planten en dieren willen we beschermen en sterker maken. Dat is hard nodig gezien de wereldwijde achteruitgang. Natuur draagt bij aan ons welzijn en onze gezondheid, denk aan schone lucht en het tegengaan van plagen. Verschillende D66 voorstellen kregen instemming in de raad of van het college. Zoals de oproep te werken aan het stedelijk bomenlandschap van de toekomst. Door de motie van D66 wordt er niet alleen gewerkt aan een onderhoudsprogramma voor behoud van het bestaande bomenbestand, maar komt er ook een toekomstvisie en ambitie over bomen.

Groene duurzame bedrijventerreinen zijn goed voor mens en dier

Sonja Paauw: “Een derde van het Zwolse grondgebied bestaat uit bedrijventerrein en veel mensen zijn een groot deel van hun dag daar aan het werk. Hoe mooi zou het zijn als het prettige gezonde gebieden worden voor mens en dier?”

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2021 deed Wethouder De Heer de toezegging om stadsbreed te werken aan de verbetering van bedrijventerreinen. De kansen op het gebied van verduurzaming, vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie worden nu meegenomen in de toekomstplannen voor de bedrijventerreinen. De wethouder informeert de gemeenteraad dit jaar nog verder over de uitkomsten.

Een volwaardige plek voor groen bij de ontwikkeling van de stad

In 2021 deed de D66 fractie het voorstel om bomen en groen volwaardig mee te nemen bij bouwplannen. Aanleiding voor het voorstel was een brief van Zwolle Groenstad over de moeraseiken in het Broerenkwartier die weggehaald gaan worden zodat de vrachtauto’s van de bouwer er bij kunnen. Door de timing maken de bomen weinig kans dit te overleven, terwijl de plannen er al eventjes liggen. Er was dus tijd genoeg. Het gaat echter niet om de moeraseiken alleen. Uit navraag en eerdere ervaring weten we dat kap van bestaande bomen in veel gevallen voorkomen kan worden als bomen en groen vanaf het begin bij planvorming worden meegenomen en wanneer er actief op gestuurd zou worden bij de uitvoering. Deze werkwijze is nog helaas nog niet vanzelfsprekend. Ook is er nog geen beleid voor het integraal meenemen van bestaand en nieuw groen bij fysieke ontwikkelingen in Zwolle. D66 heeft een motie ingediend die hier verandering in brengt.