Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 september 2021

Water beleef je ook op straat en in de wijk

Maandag 27 september debatteerde de gemeenteraad op ons initiatief over de ambities voor waterbeleving in Zwolle. De beleving en levendigheid op bijvoorbeeld de stadsgracht is afgelopen jaren gegroeid en in hete zomers, zoals die van 2020, is het een grote gezellige tocht van bootjes, suppers, kanoërs en zelfs zwemmers op de gracht. Wat D66 betreft maken we water nog meer onderdeel van Zwolle en we vragen het college daarom met een stadsbrede ambitie te komen.

Hoewel het college met ons deelt dat er een visie op water en de beleving daarvan moet komen, wil zij zich richten op een aantal focusgebieden (gracht, Zwartewater, Vecht). D66 vindt dat water voor de hele stad belangrijk is, ook in de wijken bijvoorbeeld. Fractievoorzitter Sonja Paauw: “Water kan op heel veel manieren bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Zwolle, niet alleen vanuit urgente opgaven zoals klimaatadaptatie en natuur, maar ook op het gebied van recreatie en gezondheid. Ook op cultureel gebied, zoals het Thorbeckegrachtfestival en het Stadsfestival dat op en langs de gracht plaats zou kunnen vinden, liggen er volop kansen. En historische schepen horen wat ons betreft ook in de waterambitie thuis.”

Samen met inwoners

Ook op straat zou je het water beter kunnen beleven. In de binnenstad bijvoorbeeld met speelse waterkunstwerken of -speelplekken, maar ook in de wijken. Voor kinderen is spelen met water belangrijk, omdat dit hun psycho-motorische ontwikkeling stimuleert en het tot samenspel leidt. De creativiteit en het speelplezier nemen toe als kinderen zelf de omgeving van het water mogen veranderen. Spelen met water zou dus in elke wijk mogelijk moeten zijn volgens onze fractie.

In verschillende wijken is nu al veel water te vinden, bijvoorbeeld in Zwolle Zuid. Maar is het voldoende bereikbaar? Liggen er vlonders? En kun je daar ook echt een leuke route varen? Wat D66 betreft gaan we bij de ontwikkeling van de waterambitie – samen met inwoners –  in kaart brengen waar kansen op verbindingen liggen.

Waar gewerkt wordt zou je ook water moeten kunnen beleven

Ook op plekken waar mensen werken, werkt water. Uitzicht op water in de werk- en leefomgeving heeft een kalmerend en concentratieverhogend effect. Water werkt stressreducerend. Ook zorgt uitzicht op water voor sneller herstel na ziekte. In werkpauzes en de vrije tijd ontmoeten mensen elkaar bij het water. Het ligt voor de hand om dus ook bedrijventerreinen mee te nemen in de ambitie.

“En hoe leuk zou het zijn als er naast het rondje Zwolle dat je kunt fietsen, er ook een rondje Zwolle is dat je kunt varen?”

 

Thema

Zwolle is.. groen!

D66 streeft er naar natuur en biodiversiteit te behouden en versterken, ook voor volgende generaties Zwollenaren. Natuur draagt bij aan gezondheid, klimaatadaptie en je kunt er volop van genieten.

Lees meer