Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 oktober 2021

Dit heeft D66 bereikt voor zorg en ondersteuning in Zwolle

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. D66 Zwolle zet zich in voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om mee te doen in Zwolle. We hebben de afgelopen 3,5 jaar mooie resultaten weten te boeken voor een gezond, levendig en inclusief Zwolle. Op deze pagina vind je een paar hoogtepunten van wat wij gedaan hebben op het gebied van zorg en ondersteuning:

  • Wij hebben beschermd wonen op de kaart gezet;
  • Zwolle wordt een dementievriendelijke gemeente;
  • D66 heeft de gemeenteraad vooraf betrokken bij de plannen voor wonen met passende zorg.

Beschermd wonen op de kaart

De verandering van beschermd wonen (wonen in een beschermde omgeving) naar beschermd thuis (zelfstandig wonen met passende ondersteuning) heeft veel impact op de kwetsbare inwoners van Zwolle. De gemeente was echter niet in control op dit dossier.  D66 heeft ervoor gezorgd dat dit punt hoog op de agenda van de gemeente is gekomen en de aandacht krijgt die het verdient. Wij blijven ons voor kwetsbare mensen inzetten. Benieuwd naar de inzet van D66? Je leest meer hierover in de blog van Marco.

Zwolle als dementievriendelijke gemeente

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, zelf of in hun omgeving. Dit heeft grote invloed op het leven van deze personen en hun naasten. Wij willen dat deze mensen zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen doen in Zwolle. Begrip en herkenning zijn hier heel belangrijk bij. Samen met PvdA en CDA hebben we ervoor gezorgd dat toe wordt gewerkt naar Zwolle ‘dementievriendelijke gemeente’.

Initiatief voor sessie ‘voorkant proces wonen en zorg’

Goed wonen met passende zorg is een grote uitdaging. Dit komt onder andere door de veranderingen op het gebied van beschermd wonen, maar ook het organiseren van hulp dichtbij en de vergrijzing spelen een rol. D66 heeft er voor gezorgd dat er met de gemeenteraad in een vroeg stadium is gesproken over wat belangrijke uitgangspunten zouden moeten zijn voor wonen met zorg. De gemeenteraad kon zo richting meegeven en wij hebben aangegeven wat belangrijk is om dit goed voor mensen te organiseren.

Gezondheid is natuurlijk meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en het bieden van zorg en ondersteuning wanneer dit nodig is. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving. Daarom vragen we ook doorlopend aandacht voor preventie. Sport, ontmoeting en een groene leefomgeving zien wij bijvoorbeeld als startpunt van een gezond leven.